รถบัสด่วน ฮาคุบะ

นากาโนะ

ฮาคุบะ

ตารางเวลา
[ ฤดูร้อน ]
1 เมษายน - 15 ธันวาคม 2023

ขาไป

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Nagano Station East Exit
Goryu Escal Plaza (*สำหรับลงเท่านั้น
Hakuba Goryu (*สำหรับลงเท่านั้น)
Hakuba Station
Snow Peak LAND STATION HAKUBA
Hakuba Happo Bus Terminal
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Tsugaike Kogen
Hakuba Norikura
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
8:20
9:50
11:00
14:00
17:10
18:20
20:00
11:00
9:25
11:05
12:05
15:05
18:15
19:25
21:05
9:30
11:10
12:10
15:10
18:20
19:30
21:10
9:31
11:11
12:11
15:11
18:21
19:31
21:11
9:35
11:15
12:15
15:15
18:25
19:35
21:15
9:46
11:26
12:26
15:26
9:57
11:37
12:37
15:37
10:07
12:47
15:47
nagano_station_map

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

รถบัสเส้นทางฮาคุบะ-นากาโนะที่ให้บริการระหว่างฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูใบไม้ร่วงไม่สามารถจอง/ซื้อตั๋วล่วงหน้าผ่านได้ โปรดไปซื้อตั๋วในวันเดินทาง

ขากลับ

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Hakuba Norikura
Tsugaike Kogen
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Hakuba Happo Bus Terminal
Snow Peak LAND STATION HAKUBA
Hakuba Station
Hakuba Goryu (*สำหรับขึ้นเท่านั้น)
Goryu Escal Plaza (*สำหรับขึ้นเท่านั้น)
Nagano Station (East Exit)
Showa-dori
Nagano Pref. Office
Nagano Bus Terminal
จ.-ศ.
ส.-อา.และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
10:33
14:13
10:41
14:21
15:26
17:21
10:50
14:30
15:35
17:30
6:30
6:30
8:20
11:05
14:45
15:50
17:45
6:32
6:32
8:22
11:07
14:47
15:52
17:47
6:35
6:35
8:25
11:10
14:50
15:55
17:50
6:40
6:40
8:30
11:15
14:55
16:00
17:55
15:00
7:50
7:50
9:35
12:20
16:10
17:05
19:00
7:54
7:55
8:00
nagano_station_map

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

รถบัสเส้นทางฮาคุบะ-นากาโนะที่ให้บริการระหว่างฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูใบไม้ร่วงไม่สามารถจอง/ซื้อตั๋วล่วงหน้าผ่านได้ โปรดไปซื้อตั๋วในวันเดินทาง

ตารางเวลา
[ ฤดูหนาว ]
16 ธันวาคม 2023 - 31 มีนาคม 2024

ขาไป

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
จอง/ซื้อตั๋วล่วงหน้า
ตารางเดินรถ
Zenkoji Daimon
Nagano Metropolitan Hotel
Nagano Station East Exit
Goryu Escal Plaza
Hakuba Goryu
Hakuba Station
Snow Peak LAND STATION HAKUBA
Hakuba Happo Bus Terminal
Hakuba Tokyu Hotel
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Tsugaike Kogen
Hakuba Norikura
Hakuba Cortina
NR
R
NR
NR
R
NR
NR
NR
R
NR
R
NR
NR
NR
NR
R
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
20:10
7:50
9:25
11:45
13:45
7:55
8:05
8:25
9:10
9:40
9:50
10:25
11:20
12:00
13:00
14:00
14:30
15:10
17:10
18:20
20:30
||
9:10
||
||
||
||
||
||
13:05
||
15:05
||
||
||
||
21:35
9:00
||
9:30
10:15
||
10:55
11:30
12:25
||
14:05
||
15:35
16:15
18:15
19:25
||
9:05
||
9:35
10:20
||
11:00
11:35
12:30
||
14:10
||
15:40
16:20
18:20
19:30
||
9:06
||
9:36
10:21
||
11:01
11:36
12:31
||
14:11
||
15:41
16:21
18:21
19:31
||
9:10
9:30
9:40
10:25
||
11:05
11:40
12:35
13:25
14:15
15:25
15:45
16:25
18:25
19:35
21:55
||
||
||
||
||
||
||
13:30
||
15:30
||
9:40
||
||
10:55
||
||
||
||
||
10:00
10:45
11:05
11:25
12:00
12:55
14:35
16:45
11:10
11:30
nagano_station_map

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

[การจองที่นั่ง]

NR = Non-reserved service ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ โปรดซื้อตั๋วในวันเดินทาง

R = Reserved service สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ได้

 

[วันที่ให้บริการ]

(▲) = ให้บริการเฉพาะวันที่กำหนด ได้แก่ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดระหว่าง 16 ธ.ค.- 24 มี.ค. และทุกวันระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. – 3 ม.ค.

ขากลับ

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
จอง/ซื้อตั๋วล่วงหน้า
ตารางเดินรถ
Hakuba Cortina
Hakuba Norikura
Tsugaike Kogen
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Hakuba Tokyu Hotel
Hakuba Happo Bus Terminal
Snow Peak LAND STATION HAKUBA
Hakuba Station
Hakuba Goryu
Goryu Escal Plaza
Nagano Station East Exit
Nagano Station Zenkoji Exit (Nagano Metropolitan Hotel)
Zenkoji Daimon
NR
NR
NR
NR
R
NR
NR
NR
R
R
NR
R
NR
NR
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
15:15
15:35
11:08
13:23
14:23
15:40
16:03
16:53
||
||
||
15:20
16:00
||
16:45
||
10:45
||
||
||
||
||
||
||
||
6:30
8:20
9:20
10:20
10:50
11:30
13:45
14:45
15:25
||
16:25
16:50
17:15
17:55
6:32
8:22
9:22
10:22
||
11:32
13:47
14:47
||
||
16:27
||
17:17
17:57
6:35
8:25
9:25
10:25
||
11:35
13:50
14:50
||
||
16:30
||
17:20
18:00
6:40
8:30
9:30
10:30
||
11:40
13:55
14:55
||
||
16:35
||
17:25
18:05
||
||
||
||
11:10
||
||
||
15:45
||
||
17:10
||
||
7:50
9:35
10:35
11:35
||
12:45
15:00
16:00
16:50
||
17:40
||
18:30
19:10
||
12:15
||
17:05
18:15
||
17:10
nagano_station_map

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

[การจองที่นั่ง]

NR = Non-reserved service ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ โปรดซื้อตั๋วในวันเดินทาง

R = Reserved service สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ได้

 

[วันที่ให้บริการ]

(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่กำหนด ได้แก่ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดระหว่าง 16 ธ.ค.- 24 มี.ค. และทุกวันระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. – 3 ม.ค.