รถบัสด่วน ฮาคุบะ

นากาโนะ

ฮาคุบะ

ตารางเวลา
[ ฤดูร้อน ]
1 เมษายน - 30 พฤศจิกายน 2020

ขาไป

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
Nagano Sta. (East exit)
Hakuba Goryu
Hakuba Sta.
Snow Peak Land Station Hakuba
Hakuba Happo Bus Terminal
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Tsugaike Kogen
Hakuba Norikura
8:20
9:50
11:00
13:10
15:15
17:10
18:20
20:00
9:25
10:55
12:05
14:15
16:20
18:15
19:25
21:05
9:30
11:00
12:10
14:20
16:25
18:20
19:30
21:10
9:31
11:01
12:11
14:21
16:26
18:21
19:31
21:11
9:35
11:05
12:15
14:25
16:30
18:25
19:35
21:15
9:46
11:16
12:26
14:36
16:41
9:57
11:27
12:37
14:47
16:52
10:07
12:47
14:57
nagano_station_map

ขากลับ

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
Hakuba Norikura
Tsugaike Kogen
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Hakuba Happo Bus Terminal
Snow Peak Land Station Hakuba
Hakuba Sta.
Hakuba Goryu
Nagano Sta. (East Exit)
10:33
11:18
14:13
10:41
11:26
13:21
14:21
15:26
17:21
10:50
11:35
13:30
14:30
15:35
17:30
6:30
8:20
11:05
11:50
13:45
14:45
15:50
17:45
6:32
8:22
11:07
11:52
13:47
14:47
15:52
17:47
6:35
8:25
11:10
11:55
13:50
14:50
15:55
17:50
6:40
8:30
11:15
12:00
13:55
14:55
16:00
17:55
7:50
9:35
12:20
13:05
15:00
16:00
17:05
19:00
nagano_station_map
ตารางเวลา
[ ฤดูหนาว ]
1 ธันวาคม 2019 - 31 มีนาคม 2020

ขาไป

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
[Advance Reservation]
[Service Date]
Metropolitan Hotel (dep.)
Nagano Sta. East Exit (dep.)
Goryu Escal Plaza (arr.)
Hakuba Goryu (arr.)
Hakuba Sta. (arr.)
Hakuba Base Camp (arr.)
Hakuba Happo Bus Terminal (arr.)
Mominoki Hotel (arr.)
Tsugaike Kogen (arr.)
Hakuba Norikura (arr.)
NR
R
NR
NR
NR
NR
NR
R
NR
NR
NR
NR
NR
R
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
7:45
9:40
13:25
7:55
8:05
8:20
8:25
9:00
9:10
9:45
10:00
10:20
11:00
12:00
12:40
13:30
13:45
14:20
15:10
16:10
17:10
18:10
19:10
20:10
21:10
9:10
11:05
14:50
9:00
9:25
9:30
10:05
10:15
10:50
11:25
12:05
13:05
13:45
14:35
15:25
16:15
17:15
18:15
19:15
20:15
21:15
22:15
9:05
9:30
9:35
10:10
10:20
10:55
11:30
12:10
13:10
13:50
14:40
15:30
16:20
17:20
18:20
19:20
20:20
21:20
22:20
9:25
11:20
15:05
9:10
9:30
9:35
9:40
10:15
10:25
11:00
11:25
11:35
12:15
13:15
13:55
14:45
15:10
15:35
16:25
17:25
18:25
19:25
20:25
21:25
22:25
9:35
11:30
15:15
10:00
10:45
11:20
11:55
12:35
15:05
16:45
17:45
10:10
10:55
12:45
15:15
nagano_station_map

[การจองที่นั่ง]
NR = Non-reserved service. ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ โปรดซื้อตั๋วที่ร้านขายของฝาก Shinanoki ในวันเดินทาง (อยู่ที่ชั้นล่างสถานีนากาโนะ ทางออกฝั่งตะวันออก)
R = Reserved service. สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ได้

[วันที่ให้บริการ]

(▲) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 14/21/28 ธ.ค; 4/11/12/18/25 ม.ค.; 1/8/11/15/22/23/29 ก.พ. และวันที่ 7/14 มี.ค.
(■) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. – 15 มี.ค.
(●) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. – 1 มี.ค.

ขากลับ

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
[Advance Reservation]
[Service Date]
Hakuba Norikura (dep.)
Tsugaike Kogen (dep.)
Mominoki Hotel (dep.)
Hakuba Happo Bus Terminal (dep.)
Hakuba Base Camp (dep.)
Hakuba Sta. (dep.)
Hakuba Goryu (dep.)
Goryu Escal Plaza (dep.)
Nagano Sta. East Exit (arr.)
Metropolitan Hotel (arr.)
NR
NR
NR
NR
R
NR
NR
R
NR
NR
NR
NR
R
NR
NR
NR
NR
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
10:45
13:15
15:05
10:53
11:43
12:53
13:23
14:23
15:13
16:53
10:40
12:20
16:05
6:30
8:20
9:20
10:20
10:45
11:15
12:05
12:25
13:15
13:45
14:45
15:35
16:10
16:25
17:15
17:55
19:00
10:50
12:30
16:15
6:35
8:25
9:25
10:25
11:20
12:10
13:20
13:50
14:50
15:40
16:30
17:20
18:00
19:05
6:40
8:30
9:30
10:30
11:25
12:15
13:25
13:55
14:55
15:45
16:35
17:25
18:05
19:10
11:05
12:45
16:30
7:50
9:35
10:35
11:35
12:30
13:20
14:30
15:00
16:00
16:50
17:40
18:30
19:10
20:15
12:10
13:50
17:35
nagano_station_map

[การจองที่นั่ง]
NR = Non-reserved service. ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ โปรดซื้อตั๋วในวันเดินทาง
R = Reserved service. สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ได้

[วันที่ให้บริการ]
(■) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. – 15 มี.ค.
(●) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. – 1 มี.ค.