รถบัสด่วน ฮาคุบะ

นากาโนะ

ฮาคุบะ

ตารางเวลา
[ ฤดูร้อน ]
1 เมษายน - 18 ธันวาคม 2020

ขาไป

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
Service Date
Nagano Sta. (East exit)
Hakuba Goryu (drop-off only)
Hakuba Sta.
Snow Peak Land Station Hakuba
Hakuba Happo Bus Terminal
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Tsugaike Kogen
Hakuba Norikura
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
8:20
9:50
11:00
13:10
15:15
17:10
18:20
20:00
9:25
10:55
12:05
14:15
16:20
18:15
19:25
21:05
9:30
11:00
12:10
14:20
16:25
18:20
19:30
21:10
9:31
11:01
12:11
14:21
16:26
18:21
19:31
21:11
9:35
11:05
12:15
14:25
16:30
18:25
19:35
21:15
9:46
11:16
12:26
14:36
16:41
9:57
11:27
12:37
14:47
16:52
10:07
12:47
14:57
nagano_station_map

ขากลับ

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
Service Date
Hakuba Norikura
Tsugaike Kogen
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Hakuba Happo Bus Terminal
Snow Peak Land Station Hakuba
Hakuba Sta.
Hakuba Goryu (boarding only)
Nagano Sta. (East Exit)
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
10:33
11:18
14:13
10:41
11:26
13:21
14:21
15:26
17:21
10:50
11:35
13:30
14:30
15:35
17:30
6:30
8:20
11:05
11:50
13:45
14:45
15:50
17:45
6:32
8:22
11:07
11:52
13:47
14:47
15:52
17:47
6:35
8:25
11:10
11:55
13:50
14:50
15:55
17:50
6:40
8:30
11:15
12:00
13:55
14:55
16:00
17:55
7:50
9:35
12:20
13:05
15:00
16:00
17:05
19:00
nagano_station_map
ตารางเวลา
[ ฤดูหนาว ]
19 ธันวาคม 2020 - 28 มีนาคม 2021

ขาไป

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
[Advance Reservation]
[Service Date]
Metropolitan Hotel
Nagano Sta. East Exit
Goryu Escal Plaza
Hakuba Base Camp
Hakuba Goryu
Hakuba Sta.
Snow Peak LAND STATION HAKUBA
Hakuba Happo Bus Terminal
Mominoki Hotel
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Tsugaike Kogen
Hakuba Norikura
Hakuba Cortina
NR
R
NR
R
NR
NR
NR
R
NR
NR
NR
NR
R
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
7:45
8:40
13:45
7:55
8:05
8:25
8:55
9:10
11:20
13:00
14:00
15:10
17:10
18:10
20:10
21:10
||
9:10
||
||
||
||
||
15:05
||
||
||
||
22:15
||
9:25
||
||
||
||
||
15:20
||
||
||
||
22:30
9:00
||
9:30
||
10:15
12:25
14:05
||
16:15
18:15
19:15
21:15
||
9:05
||
9:35
||
10:20
12:30
14:10
||
16:20
18:20
19:20
21:20
||
9:06
||
9:36
||
10:21
12:31
14:11
||
16:21
18:21
19:21
21:21
||
9:10
9:30
9:40
||
10:25
12:35
14:15
15:25
16:25
18:25
19:25
21:25
22:35
||
||
||
||
||
||
15:30
||
22:40
9:40
||
10:10
||
||
||
||
10:00
10:20
10:45
12:55
14:35
16:45
10:25
10:45
nagano_station_map

[การจองที่นั่ง]
NR = Non-reserved service. ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ โปรดซื้อตั๋วที่ร้านขายของฝาก Shinanoki ในวันเดินทาง (อยู่ที่ชั้นล่างสถานีนากาโนะ ทางออกฝั่งตะวันออก)
R = Reserved service. สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ได้

[วันที่ให้บริการ]

(▲) = ให้บริการเฉพาะวันที่กำหนด ได้แก่ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดระหว่าง 19 ธ.ค.- 28 มี.ค. และทุกวันระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. – 3 ม.ค.
(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่กำหนด ได้แก่ 25 ธ.ค. / 8, 15, 22, 29 ม.ค. / 5, 12, 19, 26 ก.พ. / 5, 12, 19, 26 มี.ค.

 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เราจึงทำการลดจำนวนรอบรถบัสในบางเส้นทาง สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

ขากลับ

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
[Advance Reservation]
[Service Date]
Hakuba Cortina
Hakuba Norikura
Tsugaike Kogen
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Mominoki Hotel
Hakuba Happo Bus Terminal
Snow Peak LAND STATION HAKUBA
Hakuba Sta.
Hakuba Goryu
Hakuba Base Camp
Goryu Escal Plaza
Nagano Sta. East Exit
Metropolitan Hotel
Nagano Bus Terminal
NR
NR
NR
R
NR
NR
NR
R
NR
R
NR
NR
Weekdays
Weekends
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
15:15
15:35
11:08
14:23
15:13
15:40
16:03
16:53
||
||
||
16:00
||
16:45
||
10:40
||
||
||
||
||
||
||
6:30
6:30
9:20
10:45
11:30
14:45
15:35
||
16:25
16:50
17:15
17:55
6:32
6:32
9:22
||
11:32
11:47
15:37
||
16:27
||
17:17
17:57
6:35
6:35
9:25
||
11:35
14:50
15:40
||
16:30
||
17:20
18:00
6:40
6:40
9:30
||
11:40
14:55
15:45
||
16:35
||
17:25
18:05
||
||
||
10:50
||
||
||
||
||
16:55
||
||
||
||
||
11:05
||
||
||
||
||
17:10
||
||
7:50
7:50
10:35
||
12:45
16:00
16:50
||
17:40
||
18:30
19:10
||
12:10
17:05
18:15
8:00
nagano_station_map

[การจองที่นั่ง]
NR = Non-reserved service. ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ โปรดซื้อตั๋วในวันเดินทาง
R = Reserved service. สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ได้

[วันที่ให้บริการ]
(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่กำหนด ได้แก่ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดระหว่าง 19 ธ.ค.- 28 มี.ค. และทุกวันระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. – 3 ม.ค.

 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เราจึงทำการลดจำนวนรอบรถบัสในบางเส้นทาง สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่