รถบัสด่วน ฮาคุบะ

สนามบินนาริตะ

ฮาคุบะ

ขาไป

ไปฮาคุบะ งดให้บริการในฤดูหนาวปีนี้ (2020-2021)
ตารางเวลา
แผนที่

ขากลับ

ไปสนามบินนาริตะ งดให้บริการในฤดูหนาวปีนี้ (2020-2021)
ตารางเวลา
แผนที่