รถบัสด่วน ฮาคุบะ

สนามบินนาริตะ

ฮาคุบะ

ขาไป

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
แผนที่
ตารางเดินรถ
Narita Airport Terminal 3 (ออก)
Narita Airport Terminal 2 (ออก)
Narita Airport Terminal 1 (ออก)
Goryu Escal Plaza (ถึง)
Hakuba Goryu (ถึง)
Hakuba Station (ถึง)
Hakuba Happo Bus Terminal (ถึง)
Hakuba Iwatake Mountain Resort (ถึง)
Tsugaike Kogen (ถึง)
2023/12/23 - 2024/3/9
10:55
11:00
11:05
16:48
16:53
17:00
17:05
17:15
17:25

รถบัสจากสนามบินนาริตะไปฮาคุบะจะให้บริการวันที่ 23 ธ.ค. 2023 ถึง 9 มี.ค. 2024

 

สามารถจองรถบัสออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป

ขากลับ

ไปสนามบินนาริตะ
ตารางเวลา
แผนที่
ตารางเดินรถ
Tsugaike Kogen (ออก)
Hakuba Iwatake Mountain Resort (ออก)
Hakuba Happo Bus Terminal (ออก)
Hakuba Station (ออก)
Hakuba Goryu (ออก)
Goryu Escal Plaza (ออก)
Narita Airport Terminal 2 (ถึง)
Narita Airport Terminal 1 (ถึง)
Narita Airport Terminal 3 (ถึง)
2023/12/24 - 2024/3/10
9:50
10:00
10:10
10:15
10:22
10:27
16:05
16:10
16:15

รถบัสจากสนามบินนาริตะไปฮาคุบะจะให้บริการวันที่ 24 ธ.ค. 2023 ถึง 10 มี.ค. 2024

 

สามารถจองรถบัสออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป