รถบัสด่วน ฮาคุบะ

สนามบินนาริตะ

ฮาคุบะ

Outward

To ฮาคุบะ
[ สนามบินนาริตะ → ฮาคุบะ ]
Timetable
MAP
Narita Airport Terminal 3 (dep.)
Narita Airport Terminal 2 (dep.)
Narita Airport Terminal 1 (dep.)
Hakuba Goryu (arr.)
Hakuba Station (arr.)
Hakuba Happo Bus Terminal (arr.)
10:55
11:00
11:05
16:43
16:50
16:55

ระยะเวลาให้บริการ: 21 ธ.ค. 2019 – 14 มี.ค. 2020 (ยกเว้นระหว่าง 28 ธ.ค. – 3 ม.ค.)

Homeward

To สนามบินนาริตะ
[ ฮาคุบะ → สนามบินนาริตะ ]
Timetable
MAP
Hakuba Happo Bus Terminal (dep.)
Hakuba Station (dep.)
Hakuba Goryu (dep.)
Narita Airport Terminal 2 (arr.)
Narita Airport Terminal 1 (arr.)
Narita Airport Terminal 3 (arr.)
10:15
10:20
10:27
16:05
16:10
16:15

ระยะเวลาให้บริการ: 22 ธ.ค. 2019 – 15 มี.ค. 2020 (ยกเว้นระหว่าง 29 ธ.ค. – 4 ม.ค.)