รถบัสด่วน ฮาคุบะ

ชิกะโคเก็น / สวนลิงหิมะแช่ออนเซ็น

ฮาคุบะ

ขาไป

ไปฮาคุบะ งดให้บริการชั่วคราวในฤดูหนาวปีนี้ (2020-2021)
ตารางเวลา
-

ขากลับ

ไปชิกะโคเก็น / สวนลิงหิมะแช่ออนเซ็น งดให้บริการชั่วคราวในฤดูหนาวปีนี้ (2020-2021)
ตารางเวลา
-