รถบัสด่วน ฮาคุบะ

ชิกะโคเก็น / สวนลิงหิมะแช่ออนเซ็น

ฮาคุบะ

Outward

To ฮาคุบะ
[ ชิกะโคเก็น / สวนลิงหิมะแช่ออนเซ็น → ฮาคุบะ ]
21 ธ.ค. 2019- 29 ก.พ. 2020 (วิ่งให้บริการเฉพาะฤดูหนาว)
Timetable
Shiga Kogen Yamanoeki (dep.)
Snow Monkey Park (dep.)
Hakuba Happo Bus Terminal (arr.)
14:10
14:30
16:40

Homeward

To ชิกะโคเก็น / สวนลิงหิมะแช่ออนเซ็น
[ ฮาคุบะ → ชิกะโคเก็น / สวนลิงหิมะแช่ออนเซ็น ]
21 ธ.ค. 2019- 29 ก.พ. 2020 (วิ่งให้บริการเฉพาะฤดูหนาว)
Timetable
Hakuba Happo Bus Terminal (dep.)
Snow Monkey Park (arr.)
Shiga Kogen Yamanoeki (arr.)
8:45
10:45
11:15