รถบัสด่วน ฮาคุบะ

ชินจูกุ

ฮาคุบะ

ตารางเวลา
[ ฤดูร้อน ]
1 เมษายน - 11 ธันวาคม 2020

ขาไป

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
แผนที่
ตารางเดินรถ
Shinjuku Expressway Bus Terminal (dep.)
Shinjuku Sta. West Exit (dep.)
Azumino Hotaka (arr.)
Shinano Omachi Sta. (arr.)
Ogizawa Sta. (arr.)
Hakuba Goryu (arr.)
Hakuba Happo Bus Terminal (arr.)
Tsugaike Kogen (arr.)
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
6:35
7:35
9:35
15:05
18:15
23:05
||
||
||
||
||
||
23:15
10:31
11:31
13:31
19:01
22:11
4:27
4:27
11:06
12:06
14:06
19:36
22:46
5:02
||
||
||
||
||
||
||
5:32
11:36
12:36
14:36
20:06
23:16
5:32
11:48
12:48
14:48
20:18
23:28
5:44
6:04

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 18, 19, 25, 26, 29, 30 เม.ย. /1-17, 23, 24, 30, 31 พ.ค./ เสาร์-อาทิตย์เดือนมิ.ย./ 4, 5, 11, 12, 18-31 ก.ค./ ทุกวันเดือนส.ค. /  1-22, 26, 27 ก.ย. / เสาร์-อาทิตย์เดือนก.ย. / 1, 7, 8 พ.ย.
(△) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 17, 18, 24-30 เม.ย. / 3-5, เสาร์-อาทิตย์เดือนพ.ค. /ศุกร์-เสาร์ของเดือนมิ.ย. /20-24, 27-31, เสาร์-อาทิตย์เดือนก.ค. /ทุกวันเดือนส.ค. / 1-22, 26, 27 ก.ย. / ศุกร์-เสาร์ของเดือนต.ค. / 6, 7 พ.ย.
(▲) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 17, 18, 24-30 เม.ย. /3-5, เสาร์-อาทิตย์เดือนพ.ค. / ศุกร์-เสาร์ของเดือนมิ.ย. / 3-4, 10-11, 17-31 ก.ค. / ทุกวันเดือนส.ค. / 1-21, 25, 26 ก.ย. /ศุกร์-เสาร์ของเดือนต.ค./ 1 พ.ย.

 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เราจึงทำการลดจำนวนรอบรถบัสในบางเส้นทาง สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

ขากลับ

ไปชินจูกุ
ตารางเวลา
แผนที่
ตารางเดินรถ
Tsugaike Kogen (dep.)
Hakuba Iwatake Mountain Resort (dep.)
Hakuba Happo Bus Terminal (dep.)
Hakuba Goryu (dep.)
Ogizawa Sta. (dep.)
Shinano Omachi Sta. (dep.)
Azumino Hotaka (dep.)
Shinjuku Expressway Bus Terminal (arr.)
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
16:10
16:20
7:00
9:15
14:15
15:15
16:30
17:15
7:12
9:27
14:27
15:27
16:42
17:27
||
||
||
||
16:10
||
||
7:42
9:57
14:57
15:57
16:40
17:12
17:57
8:17
10:32
15:32
16:32
||
17:47
18:32
||
||
||
||
||
||
||
12:13
14:28
19:28
20:28
21:11
21:43
22:28

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 18, 19, 25, 26, 29, 30 เม.ย. / 1-17, 23, 24, 30, 31 พ.ค. /เสาร์-อาทิตย์เดือนมิ.ย. / 4, 5, 11, 12, 18-31 ก.ค. /ทุกวันเดือนส.ค. / 1-22, 26, 27 ก.ย. / เสาร์-อาทิตย์ของเดือนต.ค. / 1, 7, 8 พ.ย.
(△) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 18, 19, 25-30 เม.ย. /1-6, เสาร์-อาทิตย์ พ.ค. /เสาร์-อาทิตย์ของเดือนมิ.ย. / 4, 5, 11, 12, 19-31 ก.ค. / ทุกวันเดือนส.ค. / 1-22, 26, 27 ก.ย. / เสาร์-อาทิตย์ของเดือนต.ค. / 1, 7, 8 พ.ย.
(▲) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 18, 19, 25-30 เม.ย. / 1-6, เสาร์-อาทิตย์ของเดือนพ.ค. / เสาร์-อาทิตย์ของเดือนมิ.ย. / 4, 5, 11, 12, 19-31 ก.ค. /ทุกวันเดือนส.ค. / 1-22, 26, 27 ก.ย. /เสาร์-อาทิตย์ของเดือนต.ค.  / 1, 2 พ.ย.

 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เราจึงทำการลดจำนวนรอบรถบัสในบางเส้นทาง สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

ตารางเวลา
[ ฤดูหนาว ]
14 ธันวาคม 2019 - 31 มีนาคม 2020

ขาไป

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา

Shinjuku Expressway Bus Terminal (dep.)
-
Hakuba Goryu (arr.)
Hakuba-cho (arr.)
Hakuba Happo Bus Terminal (arr.)
-
-
-
-
-
7:35
9:35
10:25
15:05
17:05
19:05
23:05
12:36
14:36
15:26
20:06
22:06
0:06
6:11
12:43
14:43
15:33
20:13
22:13
0:13
6:18
12:48
14:48
15:38
20:18
22:18
0:18
6:23

(■) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. – 8 มี.ค. เท่านั้น
(▲) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. – 30 มี.ค. เท่านั้น

ขากลับ

ไปชินจูกุ
ตารางเวลา

Hakuba Happo Bus Terminal (dep.)
Hakuba-cho (dep.)
Hakuba Goryu (dep.)
-
Shinjuku Bus Terminal (arr.)
-
-
-
-
-
-
7:00
9:00
10:40
12:30
15:00
16:30
18:00
7:05
9:05
10:45
12:35
15:05
16:35
18:05
7:12
9:12
10:52
12:42
15:12
16:42
18:12
12:13
14:13
15:53
17:43
20:13
21:43
23:13

(■) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. – 9 มี.ค. เท่านั้น