รถบัสด่วน ฮาคุบะ

ชินจูกุ

ฮาคุบะ

ตารางเวลา
[ ฤดูร้อน ]
1 เมษายน - 11 ธันวาคม 2020

ขาไป

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
แผนที่
Service Date
Shinjuku Expressway Bus Terminal (dep.)
Shinjuku Sta. West Exit (dep.)
Azumino Hotaka (arr.)
Shinano Omachi Sta. (arr.)
Ogizawa Sta. (arr.)
Hakuba Goryu (arr.)
Hakuba Happo Bus Terminal (arr.)
Tsugaike Kogen (arr.)
daily
daily
daily
daily
6:35
7:35
9:35
15:05
18:15
23:05
||
||
||
||
||
||
23:15
10:31
11:31
13:31
19:01
22:11
4:27
4:27
11:06
12:06
14:06
19:36
22:46
5:02
||
||
||
||
||
||
||
5:32
11:36
12:36
14:36
20:06
23:16
5:32
11:48
12:48
14:48
20:18
23:28
5:44
6:04

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 18, 19, 25, 26, 29, 30 เม.ย. /1-17, 23, 24, 30, 31 พ.ค./ เสาร์-อาทิตย์เดือนมิ.ย./ 4, 5, 11, 12, 18-31 ก.ค./ ทุกวันเดือนส.ค. /  1-22, 26, 27 ก.ย. / เสาร์-อาทิตย์เดือนก.ย. / 1, 7, 8 พ.ย.
(△) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 17, 18, 24-30 เม.ย. / 3-5, เสาร์-อาทิตย์เดือนพ.ค. /ศุกร์-เสาร์ของเดือนมิ.ย. /20-24, 27-31, เสาร์-อาทิตย์เดือนก.ค. /ทุกวันเดือนส.ค. / 1-22, 26, 27 ก.ย. / ศุกร์-เสาร์ของเดือนต.ค. / 6, 7 พ.ย.
(▲) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 17, 18, 24-30 เม.ย. /3-5, เสาร์-อาทิตย์เดือนพ.ค. / ศุกร์-เสาร์ของเดือนมิ.ย. / 3-4, 10-11, 17-31 ก.ค. / ทุกวันเดือนส.ค. / 1-21, 25, 26 ก.ย. /ศุกร์-เสาร์ของเดือนต.ค./ 1 พ.ย.

 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เราจึงทำการลดจำนวนรอบรถบัสในบางเส้นทาง สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

ขากลับ

ไปชินจูกุ
ตารางเวลา
แผนที่
Service Date
Tsugaike Kogen (dep.)
Hakuba Iwatake Mountain Resort (dep.)
Hakuba Happo Bus Terminal (dep.)
Hakuba Goryu (dep.)
Ogizawa Sta. (dep.)
Shinano Omachi Sta. (dep.)
Azumino Hotaka (dep.)
Shinjuku Expressway Bus Terminal (arr.)
daily
daily
daily
daily
16:10
16:20
7:00
9:15
14:15
15:15
16:30
17:15
7:12
9:27
14:27
15:27
16:42
17:27
||
||
||
||
16:10
||
||
7:42
9:57
14:57
15:57
16:40
17:12
17:57
8:17
10:32
15:32
16:32
||
17:47
18:32
||
||
||
||
||
||
||
12:13
14:28
19:28
20:28
21:11
21:43
22:28

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 18, 19, 25, 26, 29, 30 เม.ย. / 1-17, 23, 24, 30, 31 พ.ค. /เสาร์-อาทิตย์เดือนมิ.ย. / 4, 5, 11, 12, 18-31 ก.ค. /ทุกวันเดือนส.ค. / 1-22, 26, 27 ก.ย. / เสาร์-อาทิตย์ของเดือนต.ค. / 1, 7, 8 พ.ย.
(△) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 18, 19, 25-30 เม.ย. /1-6, เสาร์-อาทิตย์ พ.ค. /เสาร์-อาทิตย์ของเดือนมิ.ย. / 4, 5, 11, 12, 19-31 ก.ค. / ทุกวันเดือนส.ค. / 1-22, 26, 27 ก.ย. / เสาร์-อาทิตย์ของเดือนต.ค. / 1, 7, 8 พ.ย.
(▲) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 18, 19, 25-30 เม.ย. / 1-6, เสาร์-อาทิตย์ของเดือนพ.ค. / เสาร์-อาทิตย์ของเดือนมิ.ย. / 4, 5, 11, 12, 19-31 ก.ค. /ทุกวันเดือนส.ค. / 1-22, 26, 27 ก.ย. /เสาร์-อาทิตย์ของเดือนต.ค.  / 1, 2 พ.ย.

 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เราจึงทำการลดจำนวนรอบรถบัสในบางเส้นทาง สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

ตารางเวลา
[ ฤดูหนาว ]
12 ธันวาคม 2020 - 31 มีนาคม 2021

ขาไป

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
Operation Date
Shinjuku Expressway Bus Terminal (dep.)
Goryu Escal Plaza (arr.)
Hakuba Goryu (arr.)
Hakuba-cho (arr.)
Snow Peak LAND STATION HAKUBA (arr.)
Hakuba Happo Bus Terminal (arr.)
Daily
Daily
Daily
7:35
10:25
15:05
23:05
6:15
12:36
15:26
20:06
6:20
12:43
15:33
20:13
6:27
12:46
15:36
20:16
6:30
12:48
15:38
20:18
6:32

(▲) = รถบัสที่ออกจากชินจูกุเวลา 23:05 น. ให้บริการระหว่างวันที่ 11 ธ.ค. – 30 มี.ค.เท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการโดยสารรถบัสรอบนี้ต้องเสียค่าบริการรอบดึกเพิ่มเติม ท่านละ 1,400 เยน

 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เราจึงทำการลดจำนวนรอบรถบัสในบางเส้นทาง สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

ขากลับ

ไปชินจูกุ
ตารางเวลา
Operation Date
Hakuba Happo Bus Terminal (dep.)
Snow Peak LAND STATION HAKUBA (dep.)
Hakuba-cho (dep.)
Hakuba Goryu (dep.)
Goryu Escal Plaza (dep.)
Shinjuku Bus Terminal (arr.)
Daily
Daily
Daily
Daily
7:00
15:00
16:30
18:00
7:02
15:02
16:32
18:02
7:05
15:05
16:35
18:05
7:12
15:12
16:42
18:12
16:47
12:13
20:13
21:52
23:13