รถบัสด่วน ฮาคุบะ

ชินจูกุ

ฮาคุบะ

ตารางเวลา
[ ฤดูร้อน ]
1 เมษายน - 10 ธันวาคม 2021

ขาไป

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
แผนที่
วันเดินรถ
สถานะการเดินรถ
Shinjuku Expressway Bus Terminal
Shinjuku Station West Exit
Azumino Hotaka
Shinano Omachi Station
Ogizawa Station
Hakuba Goryu
Hakuba-cho
Snow Peak LAND STATION HAKUBA
Hakuba Happo Bus Terminal
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Tsugaike Kogen
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
×
×
6:35
7:35
9:35
15:05
18:15
23:05
||
||
||
||
||
||
23:15
10:31
11:31
13:31
19:01
22:11
4:27
4:27
11:06
12:06
14:06
19:36
22:46
5:02
||
||
||
||
||
||
||
5:32
11:36
12:36
14:36
20:06
23:16
5:32
11:43
12:43
14:43
20:13
23:23
5:39
11:46
12:46
14:46
20:16
23:26
5:42
11:48
12:48
14:48
20:18
23:28
5:44
5:49
6:04

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

(■) = ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ระหว่าง 17 เม.ย. – 7 พ.ย. / ทุกวันระหว่าง 28 เม.ย. – 9 พ.ค. และ 17 ก.ค. – 26 ก.ย.

(△) = ให้บริการเฉพาะวันศุกร์-เสาร์ระหว่าง 16 เม.ย. – 6 พ.ย. / ทุกวันระหว่าง 23 เม.ย. – 4 พ.ค. และ 16 ก.ค. – 25 ก.ย.

(▲) = ให้บริการเฉพาะวันศุกร์-เสาร์ระหว่าง 16 เม.ย. – 30 ต.ค. / ทุกวันระหว่าง 23 เม.ย. – 4 พ.ค. และ 16 ก.ค. – 25 ก.ย.

 

เกี่ยวกับสถานะการเดินรถ:

(✓) = ให้บริการตามปกติ

(×) = ยกเลิกการเดินรถ

 

ขากลับ

ไปชินจูกุ
ตารางเวลา
แผนที่
วันเดินรถ
สถานะการเดินรถ
Tsugaike Kogen
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Hakuba Happo Bus Terminal
Snow Peak LAND STATION HAKUBA
Hakuba-cho
Hakuba Goryu
Ogizawa Station
Shinano Omachi Sta.
Azumino Hotaka
Shinjuku Expressway Bus Terminal
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
×
×
16:10
16:20
7:00
9:15
14:15
15:15
16:30
17:15
7:02
9:17
14:17
15:17
16:32
17:17
7:05
9:20
14:20
15:20
16:35
17:20
7:12
9:27
14:27
15:27
16:42
17:27
||
||
||
||
16:10
||
||
7:42
9:57
14:57
15:57
||
17:12
17:57
8:17
10:32
15:32
16:32
||
17:47
18:32
||
||
||
||
||
||
||
12:13
14:28
19:28
20:28
21:11
21:43
22:28

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

(■) = ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ระหว่าง 17 เม.ย. – 7 พ.ย. / ทุกวันระหว่าง 28 เม.ย. – 9 พ.ค. และ 17 ก.ค. – 26 ก.ย.

(△) = ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ระหว่าง 17 เม.ย. – 7 พ.ย. / ทุกวันระหว่าง 24 เม.ย. – 5 พ.ค. และ 17 ก.ค. – 26 ก.ย.

(▲) = ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ระหว่าง 17 เม.ย. – 31 ต.ค. / ทุกวันระหว่าง 24 เม.ย. – 5 พ.ค. และ 17 ก.ค. – 26 ก.ย.

 

เกี่ยวกับสถานะการเดินรถ:

(✓) = ให้บริการตามปกติ

(×) = ยกเลิกการเดินรถ

ตารางเวลา
[ ฤดูหนาว ]
11 ธันวาคม 2021 - 31 มีนาคม 2022

ขาไป

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
วันเดินรถ
สถานะการเดินรถ
Shinjuku Expressway Bus Terminal
Azumino Hotaka
Shinano Omachi Station
Goryu Escal Plaza
Hakuba Goryu
Hakuba-cho
Snow Peak LAND STATION HAKUBA
Hakuba Happo Bus Terminal
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
7:35
10:25
15:05
20:05
||
||
||
||
11:31
14:21
19:01
5:06
12:06
14:56
19:36
5:41
||
||
||
6:15
12:36
15:26
20:06
6:20
12:43
15:33
20:13
6:27
12:46
15:36
20:16
6:30
12:48
15:38
20:18
6:32

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(▲) = รถบัสที่ออกจากชินจูกุเวลา 23:05 น. ให้บริการระหว่างวันที่ 10 ธ.ค. – 30 มี.ค.เท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการโดยสารรถบัสรอบนี้ต้องเสียค่าบริการรอบดึกเพิ่มเติม ท่านละ 1,400 เยน

 

เกี่ยวกับสถานะการเดินรถ:

(✓) = ให้บริการตามปกติ

(×) = ยกเลิกการเดินรถ

 

ขากลับ

ไปชินจูกุ
ตารางเวลา
วันเดินรถ
สถานะการเดินรถ
Hakuba Happo Bus Terminal
Snow Peak LAND STATION HAKUBA
Hakuba-cho
Hakuba Goryu
Hakuba Escal Plaza
Shinano Omachi Station
Azumino Hotaka
Shinjuku Expressway Bus Terminal
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
7:00
15:00
16:30
18:00
7:02
15:02
16:32
18:02
7:05
15:05
16:35
18:05
7:12
15:12
16:42
18:12
||
||
16:47
||
7:42
15:42
17:21
18:42
8:17
16:29
18:08
19:29
||
||
||
||
12:13
20:13
21:52
23:13

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

เกี่ยวกับสถานะการเดินรถ:

(✓) = ให้บริการตามปกติ

(×) = ยกเลิกการเดินรถ