รถบัสด่วน ฮาคุบะ

ชินจูกุ

ฮาคุบะ

ตารางเวลา
[ ฤดูร้อน ]
1 เมษายน - 8 ธันวาคม 2023

ขาไป

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
แผนที่
ตารางเดินรถ
สถานะการเดินรถ
Shinjuku Expressway Bus Terminal
Shinjuku Station West Exit
Azumino Hotaka
Shinano-Omachi Station
Omachi onsen-kyo
Ogizawa Station
Hakuba Goryu
Hakuba-cho
Snow Peak LAND STATION HAKUBA
Hakuba Happo Bus Terminal
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Tsugaike Kogen
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
×
×
6:35
7:35
9:35
15:05
18:15
23:05
||
||
||
||
||
||
23:15
10:31
11:31
13:31
19:01
22:11
4:27
4:27
11:06
12:06
14:06
19:36
22:46
5:02
||
||
||
||
||
||
||
5:17
||
||
||
||
||
||
5:32
11:36
12:36
14:36
20:06
23:16
5:32
11:43
12:43
14:43
20:13
23:23
5:39
11:46
12:46
14:46
20:16
23:26
5:42
11:48
12:48
14:48
20:18
23:28
5:44
5:49
6:04

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

① = ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ระหว่าง 15 เม.ย. – 5 พ.ย. / ทุกวันระหว่าง 22 เม.ย. – 7 พ.ค. และ 15 ก.ค. – 24 ก.ย.

② = ให้บริการเฉพาะวันศุกร์-เสาร์ระหว่าง 14 เม.ย. – 4 พ.ย. / ทุกวันระหว่าง 21 เม.ย. – 6 พ.ค. และ 14 ก.ค. – 23 ก.ย.

③ = ให้บริการเฉพาะวันศุกร์-เสาร์ระหว่าง 14 เม.ย. – 28 ต.ค. / ทุกวันระหว่าง 21 เม.ย. – 6 พ.ค. และ 14 ก.ค. – 23 ก.ย.

 

เกี่ยวกับสถานะการเดินรถ:

(✓) = ให้บริการตามปกติ

(×) = ยกเลิกการเดินรถ

 

รถบัสเส้นทางนี้สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ถึง 1 เดือน

 

ขากลับ

ไปชินจูกุ
ตารางเวลา
แผนที่
ตารางเดินรถ
สถานะการเดินรถ
Tsugaike Kogen
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Hakuba Happo Bus Terminal
Snow Peak LAND STATION HAKUBA
Hakuba-cho
Hakuba Goryu
Ogizawa Station
Omachi onsen-kyo
Shinano-Omachi Station
Azumino Hotaka
Shinjuku Expressway Bus Terminal
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
×
×
16:10
16:20
7:00
9:15
14:15
15:15
16:30
17:15
7:02
9:17
14:17
15:17
16:32
17:17
7:05
9:20
14:20
15:20
16:35
17:20
7:12
9:27
14:27
15:27
16:42
17:27
||
||
||
||
16:10
||
||
||
||
||
||
16:25
||
||
7:42
9:57
14:57
15:57
||
17:12
17:57
8:17
10:32
15:32
16:32
17:08
17:47
18:32
||
||
||
||
||
||
||
12:13
14:28
19:28
20:28
21:11
21:43
22:28

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

① = ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ระหว่าง 15 เม.ย. – 5 พ.ย. / ทุกวันระหว่าง 22 เม.ย. – 7 พ.ค. และ 15 ก.ค. – 24 ก.ย.

② = ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ระหว่าง 15 เม.ย. – 5 พ.ย. / ทุกวันระหว่าง 22 เม.ย. – 7 พ.ค. และ 15 ก.ค. – 24 ก.ย.

③ = ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ระหว่าง 15 เม.ย. – 29 ต.ค. / ทุกวันระหว่าง 22 เม.ย. – 7 พ.ค. และ 15 ก.ค. – 24 ก.ย.

 

เกี่ยวกับสถานะการเดินรถ:

(✓) = ให้บริการตามปกติ

(×) = ยกเลิกการเดินรถ

 

รถบัสเส้นทางนี้สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ถึง 1 เดือน

ตารางเวลา
[ ฤดูหนาว ]
9 ธันวาคม 2023 - 31 มีนาคม 2024

ขาไป

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Shinjuku Expressway Bus Terminal
Azumino Hotaka
Shinano-Omachi Station
Goryu Escal Plaza
Hakuba Goryu
Hakuba-cho
Snow Peak LAND STATION HAKUBA
Hakuba Happo Bus Terminal
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
12/8 - 3/30
7:35
9:35
10:25
15:05
17:05
23:05
11:31
13:31
14:21
19:01
21:01
5:18
12:06
14:06
14:56
19:36
21:36
5:41
||
14:40
||
||
■22:10
6:15
12:36
14:45
15:26
20:06
22:15
6:20
12:43
14:52
15:33
20:13
22:22
6:27
12:46
14:55
15:36
20:16
22:25
6:30
12:48
14:57
15:38
20:18
22:27
6:32

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(■) = รถบัสรอบนี้จะแวะจอดที่ป้าย Goryu Escal Plaza เวลา 22:10 น. หลังจากลานสกีเริ่มเปิดให้บริการลานสกีเวลากลางคืน

 

รถบัสเส้นทางนี้สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ถึง 1 เดือน

ขากลับ

ไปชินจูกุ
ตารางเวลา
วันเดินรถ
Hakuba Happo Bus Terminal
Snow Peak LAND STATION HAKUBA
Hakuba-cho
Hakuba Goryu
Hakuba Escal Plaza
Shinano Omachi Station
Azumino Hotaka
Shinjuku Expressway Bus Terminal
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
7:00
9:00
12:30
15:00
16:30
18:00
7:02
9:02
12:32
15:02
16:32
18:02
7:05
9:05
12:35
15:05
16:35
18:05
7:12
9:12
12:42
15:12
16:42
18:12
||
9:17
12:47
||
16:47
||
7:42
9:51
13:21
15:42
17:21
18:42
8:17
10:26
13:56
16:17
17:56
19:17
||
||
||
||
||
||
12:13
14:22
17:52
20:13
21:52
23:13

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

รถบัสเส้นทางนี้สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ถึง 1 เดือน