รถบัสด่วน ฮาคุบะ

โตเกียว

ฮาคุบะ

ขาไป

ไปฮาคุบะ งดให้บริการในฤดูหนาวปีนี้ (2020-2021)
ตารางเวลา


ขากลับ

ไปโตเกียว งดให้บริการในฤดูหนาวปีนี้ (2020-2021)
ตารางเวลา