รถบัสด่วน นากาโนะ

ฮาคุบะ

นากาโนะ

ตารางเวลา
[ ฤดูร้อน ]
1 เมษายน - 30 พฤศจิกายน 2021

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
Hakuba Norikura
Tsugaike Kogen
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Hakuba Happo Bus Terminal
Snow Peak Land Station Hakuba
Hakuba Station
Hakuba Goryu (*ป้ายนี้สำหรับขึ้นโดยเฉพาะ)
Nagano Sta. (East Exit)
จ.-ศ.
ส.-อา.และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
10:33
14:13
10:41
14:21
15:26
17:21
10:50
14:30
15:35
17:30
6:30
6:30
8:20
11:05
14:45
15:50
17:45
6:32
6:32
8:22
11:07
14:47
15:52
17:47
6:35
6:35
8:25
11:10
14:50
15:55
17:50
6:40
6:40
8:30
11:15
14:55
16:00
17:55
7:50
7:50
9:35
12:20
16:00
17:05
19:00

ขากลับ

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
วันเดินรถ
Nagano Station (East exit)
Hakuba Goryu (*สำหรับลงอย่างเดียว)
Hakuba Station
Snow Peak Land Station Hakuba
Hakuba Happo Bus Terminal
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Tsugaike Kogen
Hakuba Norikura
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
8:20
9:50
11:00
14:00
17:10
18:20
20:00
9:25
10:55
12:05
15:05
18:15
19:25
21:05
9:30
11:00
12:10
15:10
18:20
19:30
21:10
9:31
11:01
12:11
15:11
18:21
19:31
21:11
9:35
11:05
12:15
15:15
18:25
19:35
21:15
9:46
11:16
12:26
15:26
9:57
11:27
12:37
15:37
10:07
12:47
15:47
ตารางเวลา
[ ฤดูหนาว ]
19 ธันวาคม 2020 - 31 มีนาคม 2021

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
[จอง/ซื้อตั๋วล่วงหน้า]
[วันเดินรถ]
Hakuba Cortina
Hakuba Norikura
Tsugaike Kogen
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Mominoki Hotel
Hakuba Happo Bus Terminal
Snow Peak LAND STATION HAKUBA
Hakuba Station
Hakuba Goryu
Hakuba Base Camp
Goryu Escal Plaza
Nagano Station East Exit
Metropolitan Hotel
Nagano Bus Terminal
NR
NR
NR
R
NR
NR
NR
R
NR
R
NR
NR
วันธรรมดา
ส.-อา.
ทุกวัน
ส.-อา.
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ส.-อา.
ทุกวัน
ส.-อา.
ทุกวัน
15:15
15:35
11:08
14:23
15:13
15:40
16:03
16:53
||
||
||
16:00
||
16:45
||
10:40
||
||
||
||
||
||
||
6:30
6:30
9:20
10:45
11:30
14:45
15:35
||
16:25
16:50
17:15
17:55
6:32
6:32
9:22
||
11:32
11:47
15:37
||
16:27
||
17:17
17:57
6:35
6:35
9:25
||
11:35
14:50
15:40
||
16:30
||
17:20
18:00
6:40
6:40
9:30
||
11:40
14:55
15:45
||
16:35
||
17:25
18:05
||
||
||
10:50
||
||
||
||
||
16:55
||
||
||
||
||
11:05
||
||
||
||
||
17:10
||
||
7:50
7:50
10:35
||
12:45
16:00
16:50
||
17:40
||
18:30
19:10
||
12:10
17:05
18:15
8:00

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

[การจองที่นั่ง]
NR = Non-reserved service ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ โปรดซื้อตั๋วที่ร้านขายของฝาก Shinanoki ในวันเดินทาง (อยู่ที่ชั้นล่างสถานีนากาโนะ ทางออกฝั่งตะวันออก)
R = Reserved service สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ได้

[วันที่ให้บริการ]
(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่กำหนด ได้แก่ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดระหว่าง 19 ธ.ค.- 28 มี.ค. และทุกวันระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. – 3 ม.ค.

 

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการเดินรถ เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถดูอัพเดตล่าสุดได้ที่นี่

ขากลับ

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
[จอง/ซื้อตั๋วล่วงหน้า]
[วันเดินรถ]
Metropolitan Hotel
Nagano Station East Exit
Goryu Escal Plaza
Hakuba Base Camp
Hakuba Goryu
Hakuba Station
Snow Peak LAND STATION HAKUBA
Hakuba Happo Bus Terminal
Mominoki Hotel
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Tsugaike Kogen
Hakuba Norikura
Hakuba Cortina
NR
R
NR
R
NR
NR
NR
R
NR
NR
NR
NR
R
ส.-อา.
ทุกวัน
ส.-อา.
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ส.-อา.
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
7:45
8:40
13:45
7:55
8:05
8:25
8:55
9:10
11:20
13:00
14:00
15:10
17:10
18:10
20:10
21:10
||
9:10
||
||
||
||
||
15:05
||
||
||
||
22:15
||
9:25
||
||
||
||
||
15:20
||
||
||
||
22:30
9:00
||
9:30
||
10:15
12:25
14:05
||
16:15
18:15
19:15
21:15
||
9:05
||
9:35
||
10:20
12:30
14:10
||
16:20
18:20
19:20
21:20
||
9:06
||
9:36
||
10:21
12:31
14:11
||
16:21
18:21
19:21
21:21
||
9:10
9:30
9:40
||
10:25
12:35
14:15
15:25
16:25
18:25
19:25
21:25
22:35
||
||
||
||
||
||
15:30
||
22:40
9:40
||
10:10
||
||
||
||
10:00
10:20
10:45
12:55
14:35
16:45
10:25
10:45

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

[การจองที่นั่ง]
NR = Non-reserved service ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ โปรดซื้อตั๋วที่ร้านขายของฝาก Shinanoki ในวันเดินทาง (อยู่ที่ชั้นล่างสถานีนากาโนะ ทางออกฝั่งตะวันออก)
R = Reserved service สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ได้

[วันที่ให้บริการ]

(▲) = ให้บริการเฉพาะวันที่กำหนด ได้แก่ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดระหว่าง 19 ธ.ค.- 28 มี.ค. และทุกวันระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. – 3 ม.ค.
(■) = ให้บริการเฉพาะวันที่กำหนด ได้แก่ 25 ธ.ค. / 8, 15, 22, 29 ม.ค. / 5, 12, 19, 26 ก.พ. / 5, 12, 19, 26 มี.ค.

 

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการเดินรถ เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถดูอัพเดตล่าสุดได้ที่นี่