รถบัสด่วน นากาโนะ

ฮาคุบะ

นากาโนะ

ตารางเวลารถบัส
[ ฤดูร้อน ]
1 เมษายน - 30 พฤศจิกายน 2020

ขาไป

ไปนากาโนะ
[ ฮาคุบะ → นากาโนะ ]
ตารางเวลารถบัส
Hakuba Norikura
Tsugaike Kogen
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Hakuba Happo Bus Terminal
Snow Peak Land Station Hakuba
Hakuba Sta.
Hakuba Goryu
Nagano Sta. (East Exit)
10:33
11:18
14:13
10:41
11:26
13:21
14:21
15:26
17:21
10:50
11:35
13:30
14:30
15:35
17:30
6:30
8:20
11:05
11:50
13:45
14:45
15:50
17:45
6:32
8:22
11:07
11:52
13:47
14:47
15:52
17:47
6:35
8:25
11:10
11:55
13:50
14:50
15:55
17:50
6:40
8:30
11:15
12:00
13:55
14:55
16:00
17:55
7:50
9:35
12:20
13:05
15:00
16:00
17:05
19:00

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวรถบัสที่ออกจาก Hakuba (Tsugaike) รอบ 15:25 น. (ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. ไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม)

ขากลับ

ไปฮาคุบะ
[ นากาโนะ → ฮาคุบะ ]
ตารางเวลารถบัส
Nagano Sta. (East exit)
Hakuba Goryu
Hakuba Sta.
Snow Peak Land Station Hakuba
Hakuba Happo Bus Terminal
Hakuba Iwatake Mountain Resort
Tsugaike Kogen
Hakuba Norikura
8:20
9:50
11:00
13:10
15:15
17:10
18:20
20:00
9:25
10:55
12:05
14:15
16:20
18:15
19:25
21:05
9:30
11:00
12:10
14:20
16:25
18:20
19:30
21:10
9:31
11:01
12:11
14:21
16:26
18:21
19:31
21:11
9:35
11:05
12:15
14:25
16:30
18:25
19:35
21:15
9:46
11:16
12:26
14:36
16:41
9:57
11:27
12:37
14:47
16:52
10:07
12:47
14:57

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวรถบัสที่ออกจาก Nagano รอบ 13:10 น. (ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. ไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม)

ตารางเวลารถบัส
[ ฤดูหนาว ]
1 ธันวาคม 2019 - 31 มีนาคม 2020

ขาไป

ไปนากาโนะ
[ ฮาคุบะ → นากาโนะ ]
ตารางเวลารถบัส
[Advance Reservation]
[Service Date]
Hakuba Norikura (dep.)
Tsugaike Kogen (dep.)
Mominoki Hotel (dep.)
Hakuba Happo Bus Terminal (dep.)
Hakuba Base Camp (dep.)
Hakuba Sta. (dep.)
Hakuba Goryu (dep.)
Goryu Escal Plaza (dep.)
Nagano Sta. East Exit (arr.)
Metropolitan Hotel (arr.)
NR
NR
NR
NR
R
NR
NR
R
NR
NR
NR
NR
R
NR
NR
NR
NR
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
10:45
13:15
15:05
10:53
11:43
12:53
13:23
14:23
15:13
16:53
10:40
12:20
16:05
6:30
8:20
9:20
10:20
10:45
11:15
12:05
12:25
13:15
13:45
14:45
15:35
16:10
16:25
17:15
17:55
19:00
10:50
12:30
16:15
6:35
8:25
9:25
10:25
11:20
12:10
13:20
13:50
14:50
15:40
16:30
17:20
18:00
19:05
6:40
8:30
9:30
10:30
11:25
12:15
13:25
13:55
14:55
15:45
16:35
17:25
18:05
19:10
11:05
12:45
16:30
7:50
9:35
10:35
11:35
12:30
13:20
14:30
15:00
16:00
16:50
17:40
18:30
19:10
20:15
12:10
13:50
17:35

[การจองที่นั่ง]
NR = Non-reserved service. ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ โปรดซื้อตั๋วที่ร้านขายของฝาก Shinanoki ในวันเดินทาง (อยู่ที่ชั้นล่างสถานีนากาโนะ ทางออกฝั่งตะวันออก)
R = Reserved service. สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ได้

[วันที่ให้บริการ]
(■) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. – 15 มี.ค.
(●) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. – 1 มี.ค.

ขากลับ

ไปฮาคุบะ
[ นากาโนะ → ฮาคุบะ ]
ตารางเวลารถบัส
[Advance Reservation]
[Service Date]
Metropolitan Hotel (dep.)
Nagano Sta. East Exit (dep.)
Goryu Escal Plaza (arr.)
Hakuba Goryu (arr.)
Hakuba Sta. (arr.)
Hakuba Base Camp (arr.)
Hakuba Happo Bus Terminal (arr.)
Mominoki Hotel (arr.)
Tsugaike Kogen (arr.)
Hakuba Norikura (arr.)
NR
R
NR
NR
NR
NR
NR
R
NR
NR
NR
NR
NR
R
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
7:45
9:40
13:25
7:55
8:05
8:20
8:25
9:00
9:10
9:45
10:00
10:20
11:00
12:00
12:40
13:30
13:45
14:20
15:10
16:10
17:10
18:10
19:10
20:10
21:10
9:10
11:05
14:50
9:00
9:25
9:30
10:05
10:15
10:50
11:25
12:05
13:05
13:45
14:35
15:25
16:15
17:15
18:15
19:15
20:15
21:15
22:15
9:05
9:30
9:35
10:10
10:20
10:55
11:30
12:10
13:10
13:50
14:40
15:30
16:20
17:20
18:20
19:20
20:20
21:20
22:20
9:25
11:20
15:05
9:10
9:30
9:35
9:40
10:15
10:25
11:00
11:25
11:35
12:15
13:15
13:55
14:45
15:10
15:35
16:25
17:25
18:25
19:25
20:25
21:25
22:25
9:35
11:30
15:15
10:00
10:45
11:20
11:55
12:35
15:05
16:45
17:45
10:10
10:55
12:45
15:15

[การจองที่นั่ง]
NR = Non-reserved service. ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ โปรดซื้อตั๋วที่ร้านขายของฝาก Shinanoki ในวันเดินทาง (อยู่ที่ชั้นล่างสถานีนากาโนะ ทางออกฝั่งตะวันออก)
R = Reserved service. สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ได้

[วันที่ให้บริการ]

(▲) = ให้บริการเฉพาะวันที่ 14/21/28 ธ.ค; 4/11/12/18/25 ม.ค.; 1/8/11/15/22/23/29 ก.พ. และวันที่ 7/14 มี.ค.
(■) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. – 15 มี.ค.
(●) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. – 1 มี.ค.