รถบัสด่วน นากาโนะ

อิเคะบุคุโระ

นากาโนะ

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
Service Date
Seat Type
Ikebukuro Station East Exit (dep.)
Nagano Station (arr.)
daily
daily
daily
daily
daily
4-row seats
4-row seats
3-row seats
3-row seats
3-row seats
7:30
10:30
15:30
17:30
19:20
11:25
14:25
19:12
21:12
23:02

ขากลับ

ไปอิเคะบุคุโระ
ตารางเวลา
Service Date
Seat Type
Nagano Station East Exit (dep.)
Ikebukuro Station (arr.)
daily
daily
daily
daily
daily
3-row seats
3-row seats
3-row seats
4-row seats
4-row seats
7:30
9:00
10:30
15:30
18:30
11:12
12:42
14:12
19:28
22:28