รถบัสด่วน นากาโนะ

อิเคะบุคุโระ

นากาโนะ

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
สถานะการเดินรถ
Ikebukuro Station East Exit (ออก)
Nagano Station (ถึง)
Hotel Kokusai 21 (ถึง)
Yanagihara (ถึง)
×
×
7:30
15:30
17:30
19:20
21:40
11:15
19:12
21:12
23:02
1:22
||
||
||
5:18
19:37
21:37
23:37

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

เกี่ยวกับสถานะการเดินรถ:

(✓) = ให้บริการตามปกติ

(×) = ยกเลิกการเดินรถ

 

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการเดินรถ เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถดูอัพเดตล่าสุดได้ที่นี่

ขากลับ

ไปอิเคะบุคุโระ
ตารางเวลา
สถานะการเดินรถ
Yanagihara (ออก)
Hoteku Kokusai 21 (ออก)
Nagano Station East Exit (ออก)
Ikebukuro Station (ถึง)
×
×
6:50
7:50
10:20
||
||
||
4:00
7:30
8:30
11:00
15:30
7:52
11:22
12:22
14:52
19:22

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

เกี่ยวกับสถานะการเดินรถ:

(✓) = ให้บริการตามปกติ

(×) = ยกเลิกการเดินรถ

 

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการเดินรถ เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถดูอัพเดตล่าสุดได้ที่นี่