รถบัสด่วน ฮาคุบะ

โอซาก้า / เกียวโต

ฮาคุบะ

ตารางเวลา
[ นอกฤดูหนาว ]
รถบัสสายนี้ไม่ให้บริการในปี 2023

ขาไป

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
-

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ขากลับ

ไปโอซาก้า / เกียวโต
ตารางเวลา
-

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

ตารางเวลา
[ ฤดูหนาว ]

ขาไป

ไปฮาคุบะ
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
ประเภทที่นั่ง
Osaka (Umeda Hankyu Sanbangai) (ออก)
Shin-Osaka (ออก)
Kyoto Station (Hajicho exit) (ออก)
Goryu Escal Plaza (ถึง)
Hakuba Goryu (ถึง)
Snow Peak LAND STATION HAKUBA (ถึง)
Hakuba Happo Bus Terminal (ถึง)
Hakuba Iwatake (ถึง)
Tsugaike Kogen (ถึง)
ทุกวัน (2023/12/15-2024/3/23)
ที่นั่ง 3 แถว
20:40
20:49
21:55
6:25
6:33
6:43
6:45
6:55
7:10

รถบัสจากโอซาก้าไปฮาคุบะให้บริการระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 2023 – 23 มี.ค. 2024

 

สามารถจองรถบัสออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป

ขากลับ

ไปโอซาก้า / เกียวโต
ตารางเวลา
ตารางเดินรถ
ประเภทที่นั่ง
Tsugaike Kogen (ออก)
Hakuba Iwatake (ออก)
Hakuba Happo Bus Terminal (ออก)
Snow Peak LAND STATION HAKUBA (ออก)
Hakuba Goryu (ออก)
Goryu Escal Plaza (ออก)
Kyoto Station (Hachijo exit) (ถึง)
Shin-Osaka (ถึง)
Osaka (Umeda Hankyu Sanbangai) (ถึง)
ทุกวัน (2023/12/16-2024/3/24)
ที่นั่ง 3 แถว
19:40
19:50
20:10
20:12
20:20
20:25
5:30
6:40
6:50

รถบัสจากฮาคุบะไปโอซาก้าให้บริการระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 2023 – 24 มี.ค. 2024

 

สามารถจองรถบัสออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป