รถบัสด่วน ฮาคุบะ

โอซาก้า / เกียวโต

ฮาคุบะ

ตารางเวลารถบัส
[ ฤดูหนาว ]

ขาไป

ไปฮาคุบะ
[ โอซาก้า / เกียวโต → ฮาคุบะ ]
ตารางเวลารถบัส
Osaka (Umeda Hankyu Sanbangai) (dep.)
Shin-Osaka (dep.)
Kyoto Station (Hajicho exit) (dep.)
Hakuba Escal Plaza (arr.)
Hakuba Goryu (arr.)
Hakuba Happo Bus Terminal (arr.)
Hakuba Iwatake (arr.)
Tsugaike Kogen (arr.)
Hakuba Norikura (arr.)
Hakuba Cortina (arr.)
22:40
22:49
23:55
6:35
6:43
6:55
7:00
7:15
7:20
7:30

ระยะเวลาให้บริการ: 13 ธ.ค. 2019 – 27 มี.ค. 2020

ขากลับ

ไปโอซาก้า / เกียวโต
[ ฮาคุบะ → โอซาก้า / เกียวโต ]
ตารางเวลารถบัส
Hakuba Cortina (dep.)
Hakuba Norikura (dep.)
Tsugaike Kogen (dep.)
Hakuba Iwatake (dep.)
Hakuba Happo Bus Terminal (dep.)
Hakuba Goryu (dep.)
Hakuba Escal Plaza (dep.)
Kyoto Station (Hachijo exit) (arr.)
Shin-Osaka (arr.)
Osaka (Umeda Hankyu Sanbangai) (arr.)
18:30
18:40
18:50
19:10
19:30
19:40
19:45
5:00
6:00
6:10

ระยะเวลาให้บริการ: 14 ธ.ค. 2019 – 27 มี.ค. 2020