รถบัสด่วน คามิโคจิ

สถานีโตเกียว

คามิโคจิ

ขาไป

ไปคามิโคจิ
[ สถานีโตเกียว → คามิโคจิ ]
ตารางเวลารถบัส
แผนที่
Tokyo Station Yaesu South Exit (dep.)
Taisho Pond (arr.)
Teikoku Hotel (arr.)
Kamikochi Bus Terminal (arr.)
22:40
5:12
5:17
5:20

ขากลับ

ไปสถานีโตเกียว
[ คามิโคจิ → สถานีโตเกียว ]
ตารางเวลารถบัส
แผนที่
Kamikochi Bus Terminal (dep.)
Tokyo Station Nihonbashi Exit (arr.)
15:30
20:35