รถบัสด่วนไปคามิโคจิ

โตเกียว

คามิโคจิ

ขาไป

ไปคามิโคจิ
[ โตเกียว → คามิโคจิ ]
ตารางเวลารถบัส
แผนที่
Tokyo Station Yaesu South Exit (dep.)
Shin-shimashima Sta. (arr.)
Azumi Shisho (arr.)
Sawando Bus Terminal (arr.)
Nakanoyu (arr.)
Taisho Ike (arr.)
Teikoku Hotel Mae (arr.)
Kamikochi Bus Terminal (arr.)
22:40
4:15
4:21
4:54
5:06
5:12
5:17
5:20
รถบัสสายนี้ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้

ขากลับ

ไปโตเกียว
[ คามิโคจิ → โตเกียว ]
ตารางเวลารถบัส
แผนที่
Kamikochi Bus Terminal (dep.)
Teikoku Hotel Mae
Taisho Ike
Nakanoyu
Sawando Bus Terminal (dep.)
Azumi Shisho
Shin-shimashima Sta. (dep.)
Tokyo Station Yaesu South Exit (arr.)
15:30
15:55
16:35
20:35
รถบัสสายนี้ไม่สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้