รถบัสด่วน คามิโคจิ

ชินจูกุ

คามิโคจิ

ขาไป

ไปคามิโคจิ
[ ชินจูกุ → คามิโคจิ ]
ตารางเวลารถบัส
แผนที่
Shinjuku Expressway Bus Terminal (dep.)
Taisho Pond (arr.)
Teikoku Hotel (arr.)
Kamikochi Bus Terminal (arr.)
7:15
22:25
11:54
5:12
11:59
5:17
12:02
5:20

・รถบัสรอบ 7:15 น. เป็นรถบัสแบบ standard (ที่นั่ง 4 แถว)

・โดยปกติรถบัสรอบ 22:25 น. เป็นรถบัสแบบ green car (ที่นั่ง 3 แถว) แต่อาจจะมีการใช้รถบัสแบบที่นั่ง 4 แถวแทนในกรณีที่มีเหตุจำเป็น

ขากลับ

ไปชินจูกุ
[ คามิโคจิ → ชินจูกุ ]
ตารางเวลารถบัส
แผนที่
Kamikochi Bus Terminal (dep.)
Shinjuku Expressway Bus Terminal (arr.)
15:00
16:15
19:47
21:02

・โดยปกติรถบัสรอบ 15:00 น. เป็นรถบัสแบบ green car (ที่นั่ง 3 แถว) แต่อาจจะมีการใช้รถบัสแบบที่นั่ง 4 แถวแทนในกรณีที่มีเหตุจำเป็น

・รถบัสรอบ 16:15 น. เป็นรถบัสแบบ standard (ที่นั่ง 4 แถว)