รถบัสด่วน คามิโคจิ

นากาโนะ

คามิโคจิ

ขาไป

ไปคามิโคจิ
[ นากาโนะ → คามิโคจิ ]
27 เมษายน - 31 ตุลาคม 2019 (เฉพาะวันที่กำหนด)
ตารางเวลารถบัส
แผนที่
Hotel Metropolitan (dep.)
Nagano Sta. East Exit (dep.)
Taisho Pond (arr.)
Teikoku Hotel Mae (arr.)
Kamikochi Bus Terminal (arr.)
8:15
8:30
11:00
11:05
11:10

ขากลับ

ไปนากาโนะ
[ คามิโคจิ → นากาโนะ ]
27 เมษายน - 31 ตุลาคม 2019 (เฉพาะวันที่กำหนด)
ตารางเวลารถบัส
แผนที่
Kamikochi Bus Terminal (dep.)
Nagano Sta. East Exit (arr.)
Hotel Metropolitan (arr.)
15:30
18:10
18:20