รถบัสด่วน มัตสึโมโต้

ชินจูกุ

มัตสึโมโต้

Outward

To มัตสึโมโต้
[ ชินจูกุ → มัตสึโมโต้ ]
Timetable
MAP
Shinjuku Expressway Bus Terminal (dep.)
Chuo EXPWY Hino (dep.)
-
Matsumoto EXPWY Exit (arr.)
Matsumoto Bus Terminal (arr.)
6:05
7:05
7:55
8:55
9:55
10:55
11:55
12:55
13:55
14:55
15:25
15:55
16:25
16:55
17:25
17:55
18:25
18:55
19:25
19:55
20:25
21:05
21:45
22:25
6:35
7:35
8:25
9:25
10:25
11:25
12:25
13:25
14:25
15:25
15:55
16:25
16:55
17:25
17:55
18:25
18:55
19:25
19:55
20:25
20:55
21:35
22:15
22:55
9:13
10:13
11:03
12:03
13:03
14:03
15:03
16:03
17:03
18:03
18:33
19:03
19:33
20:03
20:33
21:03
21:33
22:03
22:33
23:03
23:33
0:13
0:53
1:33
9:23
10:23
11:13
12:13
13:13
14:13
15:13
16:13
17:13
18:13
18:43
19:13
19:43
20:13
20:43
21:13
21:43
22:13
22:43
23:13
23:43
0:23
1:03
1:43

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวรถบัสที่ออกจาก Shinjuku รอบ 6:05, 17:25, 18:25 และ 19:25 น. (ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. ไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม)

Homeward

To ชินจูกุ
[ มัตสึโมโต้ → ชินจูกุ ]
Timetable
MAP
Matsumoto Bus Terminal (dep.)
Matsumoto EXPWY Exit (dep.)
-
Chuo EXPWY Hino (arr.)
Shinjuku Expressway Bus Terminal (arr.)
4:20
4:50
5:20
6:20
6:50
7:20
7:50
8:20
8:50
9:20
9:50
10:20
11:20
12:20
13:20
14:20
15:20
16:20
17:20
18:20
19:00
19:50
20:20
21:00
4:30
5:00
5:30
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:10
20:00
20:30
21:10
7:18
7:48
8:18
9:08
9:38
10:08
10:38
11:08
11:38
12:08
12:38
13:08
14:08
15:08
16:08
17:08
18:08
19:08
20:08
21:08
21:48
22:38
23:08
23:48
8:13
8:43
9:13
9:38
10:08
10:38
11:08
11:38
12:08
12:38
13:08
13:38
14:38
15:38
16:38
17:38
18:38
19:38
20:38
21:38
22:18
23:08
23:38
0:18

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวรถบัสที่ออกจาก Matsumoto รอบ 8:20, 9:20, 10:20 และ 12:20 น. (ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. ไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม)