รถบัสด่วน มัตสึโมโต้

นาโกย่า (ไอจิ)

มัตสึโมโต้

Outward

To มัตสึโมโต้
[ นาโกย่า (ไอจิ) → มัตสึโมโต้ ]
Timetable
MAP
Meitetsu Bus Center (dep.)
-
Matsumoto Bus Terminal (arr.)
7:10
9:10
10:10
12:10
14:10
17:10
18:40
20:40
10:37
12:37
13:37
15:37
17:37
20:37
22:07
0:07

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวรถบัสที่ออกจาก Meitetsu Bus Center รอบ 10:10 และ 18:40 น. (ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. ไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม)

Homeward

To นาโกย่า (ไอจิ)
[ มัตสึโมโต้ → นาโกย่า (ไอจิ) ]
Timetable
MAP
Matsumoto Bus Terminal (dep.)
-
Sakae (arr.)
Meitetsu Bus Center (arr.)
5:30
8:30
10:30
12:30
14:30
16:00
17:30
19:30
8:54
11:54
13:54
9:03
12:03
14:03
16:00
18:00
19:30
21:00
23:00

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวรถบัสที่ออกจาก Matsumoto Bus Terminal รอบ 10:30 และ 17:30 น. (ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. ไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม)