รถบัสธรรมดา นากาโนะ

วัดเซ็นโคจิ

นากาโนะ

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
【ตารางวันธรรมดา】
Zenkoji Daimon (dep.)
Nagano Sta. (arr.)
【ตารางวันเสาร์-อาทิตย์】
Zenkoji Daimon (dep.)
Nagano Sta. (arr.)
-
6:35
6:49
7:05
7:14
รถออกทุก 5-10 นาที
20:55
21:05
21:09
21:35
6:50
7:00
7:20
7:25
รถออกทุก 5-10 นาที
21:10
21:20
21:20
21:50
-
6:50
6:59
7:25
7:40
รถออกทุก 5-10 นาที
19:30
19:50
20:25
21:00
7:05
7:10
7:40
7:55
รถออกทุก 5-10 นาที
19:45
20:05
20:40
21:15

ขากลับ

ไปวัดเซ็นโคจิ
ตารางเวลา
【ตารางวันธรรมดา】
Nagano Sta. (dep.)
Zenkoji Daimon (arr.)
【ตารางวันเสาร์-อาทิตย์】
Nagano Sta. (dep.)
Zenkoji Daimon (arr.)
-
6:15
6:50
7:00
7:10
รถออกทุก 5-10 นาที
21:10
21:30
22:05
22:30
6:22
6:57
7:07
7:17
รถออกทุก 5-10 นาที
21:17
21:37
22:12
22:37
-
7:10
7:30
7:40
8:05
รถออกทุก 5-10 นาที
19:40
20:10
20:40
21:30
7:17
7:37
7:47
8:12
รถออกทุก 5-10 นาที
19:47
20:17
20:47
21:37

・ตารางรถบัสด้านบนรวมเวลาของรถบัสทุกสายที่ไปวัดเซ็นโคจิ (สาย 10, 11, 16 และ 17)
・รถบัสที่ไปวัดเซ็นโคจิจะออกเดินทางจากชานชาลาหมายเลข 1 หน้าสถานีนากาโนะ (ทางออก Zenkoji)

 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เราจึงทำการลดจำนวนรอบรถบัสในบางเส้นทาง สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่