รถบัสธรรมดา นากาโนะ

วัดเซ็นโคจิ

นากาโนะ

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
วันเดินรถ
Zenkoji Daimon (ออก)
Nagano Station (ถึง)
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ส.-อา.
ส.-อา.
10:00
10:30
11:00
11:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:15
15:45
10:09
10:39
11:09
11:39
13:09
13:39
14:09
14:39
15:24
15:54

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

นอกจากรถบัสสาย 10 (Binzuru-go) แล้ว ยังสามารถขึ้นรถบัสสาย 16 และ 17 ไปวัดเซ็นโคจิได้เช่นกัน รถบัสทั้งสามสายออกเดินทางจากป้ายรถบัสหมายเลข 1 หน้าสถานี JR Nagano (Zenkoji exit)

ขากลับ

ไปวัดเซ็นโคจิ
ตารางเวลา
วันเดินรถ
Nagano Station (ออก)
Zenkoji Daimon (ถึง)
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ส.-อา.
ส.-อา.
9:50
10:20
10:50
11:20
12:50
13:20
13:50
14:20
15:05
15:35
9:58
10:28
10:58
11:28
12:58
13:28
13:58
14:28
15:13
15:43

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

นอกจากรถบัสสาย 10 (Binzuru-go) แล้ว ยังสามารถขึ้นรถบัสสาย 16 และ 17 ไปวัดเซ็นโคจิได้เช่นกัน รถบัสทั้งสามสายออกเดินทางจากป้ายรถบัสหมายเลข 1 หน้าสถานี JR Nagano (Zenkoji exit)