รถบัสธรรมดา นากาโนะ

วัดเซ็นโคจิ

นากาโนะ

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
-

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

นอกจากรถบัสสาย 10 (Binzuru-go) แล้ว ยังสามารถขึ้นรถบัสสาย 16 และ 17 ไปวัดเซ็นโคจิได้เช่นกัน รถบัสทั้งสามสายออกเดินทางจากป้ายรถบัสหมายเลข 1 หน้าสถานี JR Nagano (Zenkoji exit)

ขากลับ

ไปวัดเซ็นโคจิ
ตารางเวลา
-

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

นอกจากรถบัสสาย 10 (Binzuru-go) แล้ว ยังสามารถขึ้นรถบัสสาย 16 และ 17 ไปวัดเซ็นโคจิได้เช่นกัน รถบัสทั้งสามสายออกเดินทางจากป้ายรถบัสหมายเลข 1 หน้าสถานี JR Nagano (Zenkoji exit)