รถบัสชมกำแพงหิมะโนริคุระ (Haruyama Bus)

มัตสึโมโต้

กำแพงหิมะโนริคุระ

ขาไป

ไปกำแพงหิมะโนริคุระ 29 เมษายน – 30 มิถุนายน 2020
ตารางเวลา
แผนที่
【Train】AK-01 Matsumoto Sta.
【Train】AK-14 Shin-Shimashima Sta. (arr)
ต่อรถ
【Bus】K-01 Shin-Shimashima Sta. (dep)
【Bus】N-29 Norikura Kogen Tourist Information Center (arr)
ต่อรถ
【Bus】N-29 Norikura Kogen Tourist Information Center (dep)
【Bus】N-33 Kyukamura
【Bus】N-35 Sanbon-daki
【Bus】N-38 Kuraigahara Sanso
【Bus】N-40 Daisekkei / Path to Katanokoya
6:31
7:15
10:10
12:09
7:01
7:49
10:40
12:39
7:35
8:05
10:55
12:50
8:22
8:52
11:42
13:37
8:30
9:30
10:30
11:50
14:20
8:36
9:36
10:36
11:56
14:26
8:45
9:45
10:45
12:05
14:35
9:05
10:05
11:05
12:25
14:55
9:14
10:14
11:14
12:34
15:04

・รถบัสชมกำแพงหิมะโนริคุระ (Haruyama Bus) มีกำหนดการให้วิ่งบริการตั้งแต่ 29 เม.ย. ถึงปลายเดือนพ.ค. ไปจนถึงป้าย N-38 Kuraigahara Sanso หลังจากนั้นเมื่อมีการกำจัดหิมะบนถนนแล้ว จะให้วิ่งให้บริการไปจนถึงป้าย N-40 Daisekkei / Path to Katanokoya (ปลายเดือนพ.ค. – 30 มิถุนายน)
・วันที่เริ่มให้บริการรถบัสสายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับการกำจัดหิมะบนถนน
・ระหว่างป้าย N-38 Kuraigahara Sanso ไปจนถึง N-40 Daisekkei / Path to Katanokoya มีระยะทางประมาณ 4 กม. แนะนำให้เดินย้อนลงไปเพื่อชมกำแพงหิมะระหว่างทางจากป้าย N-40  จากจุดชมวิวสามารถมองเห็นไปไกลถึงเทือกเขาเจแปนแอลป์ทางตอนใต้และเทือกเขายาสึกาทาเกะ อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้เดินถนนขึ้นไปทาทามิไดระ
・กรณีที่มีการยกเลิกบริการรถชมกำแพงหิมะ รถบัสที่ออกจากชินชิมะชิมะรอบ  7:35 น. ก็จะยกเลิกเช่นกัน

 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เราจึงทำการลดจำนวนรอบรถบัสในบางเส้นทาง สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

ขากลับ

ไปมัตสึโมโต้ 29 เมษายน – 30 มิถุนายน 2020
ตารางเวลา
แผนที่
【Bus】N-40 Daisekkei / Path to Katanokoya
【Bus】N-38 Kuraigahara Sanso
【Bus】N-33 Kyukamura
【Bus】N-29 Norikura Kogen Tourist Information Center (arr)
ต่อรถ
【Bus】N-29 Norikura Kogen Tourist Information Center (dep)
【Bus】K-01 Shin-Shimashima Sta. (arr)
ต่อรถ
【Train】AK-14 Shin-Shimashima Sta. (dep)
【Train】AK-01 Matsumoto Sta. (arr)
9:24
10:59
12:21
13:16
15:16
9:32
11:07
12:29
13:24
15:24
10:04
11:39
13:01
13:56
15:56
10:10
11:45
13:07
14:02
16:02
12:13
14:13
16:13
13:00
15:00
17:00
13:27
15:25
17:22
13:56
15:55
17:52