ฮาคุบะ

ปีนเขาหรือเล่นสกี/สโนว์บอร์ดไปบนเทือกเขาอันแสนงดงาม

พื้นที่นี้ตั้งอยู่เชิงเทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น เป็นที่นิยมตลอดทั้งปีในหมู่ผู้นิยมกิจกรรมเกี่ยวกับภูเขา ในฤดูหนาวเมืองนี้จะคลาคล่ำไปด้วยนักสกีและนักเล่นสโนว์บอร์ด ฮัปโป-โอเนะสกีรีสอร์ทเป็นพื้นที่เล่นสกีใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่นากาโนะในปี 1998

การเดินทาง
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงด้วยรถบัสสาย Nagano-Hakuba จากสถานี Nagano นอกจากนี้ยังมีรถบัสวิ่งตรงจากชินจูกุ เกียวโต โอซาก้า มัตสึโมโต้และสนามบินฮาเนดะ/นาริตะ