รถบัสด่วน นากาโนะ

นาโกย่า (ไอจิ)

นากาโนะ

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
แผนที่
ตารางเดินรถ
สถานะการเดินรถ
Meitetsu Bus Center (ออก)
Nagano IC (ถึง)
Nagano Station (ถึง)
ทุกวัน
×
15:10
19:42
19:58

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

เกี่ยวกับสถานะการเดินรถ:

(✓) = ให้บริการตามปกติ

(×) = ยกเลิกการเดินรถ

 

รถบัสเส้นทางนี้สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ถึง 1 เดือน

ขากลับ

ไปนาโกย่า (ไอจิ)
ตารางเวลา
แผนที่
ตารางเดินรถ
สถานะการเดินรถ
Nagano Station (ออก)
Nagano IC (ออก)
Sakae (ถึง)
Meitetsu Bus Center (ถึง)
ทุกวัน
×
6:10
6:29
10:55
11:04

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

เกี่ยวกับสถานะการเดินรถ:

(✓) = ให้บริการตามปกติ

(×) = ยกเลิกการเดินรถ

 

รถบัสเส้นทางนี้สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ถึง 1 เดือน