รถบัสด่วน นากาโนะ

โอซาก้า / เกียวโต

นากาโนะ

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
แผนที่
ตารางเดินรถ
สถานะการเดินรถ
ประเภทที่นั่ง
Universal Studios Japan™ (ออก)
Osaka (Umeda Hankyu Sanbangai) (ออก)
Shin-Osaka (ออก)
Kyoto Station (Hachijo Exit G3) (ออก)
Kyoto Fukakusa (ออก)
Nagano Station (ถึง)
ทุกวัน
ทุกวัน
×
ที่นั่ง 3 แถว
ที่นั่ง 3 แถว
21:05
13:00
21:50
13:09
21:59
||
23:10
13:53
23:25
19:34
6:42

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

เกี่ยวกับสถานะการเดินรถ:

(✓) = ให้บริการตามปกติ

(×) = ยกเลิกการเดินรถชั่วคราว

 

รถบัสเส้นทางนี้สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ถึง 1 เดือน

ขากลับ

ไปโอซาก้า / เกียวโต
ตารางเวลา
แผนที่
ตารางเดินรถ
สถานะการเดินรถ
ประเภทที่นั่ง
Nagano Station (ออก)
Nagano IC (ออก)
Kyoto Fukakusa (ถึง)
Kyoto Station (Hachijo Exit G3) (ถึง)
Shin-Osaka (ถึง)
Osaka (Umeda Hankyu Sanbangai) (ถึง)
Universal Studios Japan™ (ถึง)
ทุกวัน
ทุกวัน
×
ที่นั่ง 3 แถว
ที่นั่ง 3 แถว
13:15
22:15
13:34
22:34
19:03
5:44
||
5:55
19:46
7:04
19:55
7:13
7:48

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

เกี่ยวกับสถานะการเดินรถ:

(✓) = ให้บริการตามปกติ

(×) = ยกเลิกการเดินรถชั่วคราว

 

รถบัสเส้นทางนี้สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ถึง 1 เดือน