รถบัสด่วน นากาโนะ

ชินจูกุ

นากาโนะ

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
แผนที่
สถานะการเดินรถ
Shinjuku Expressway Bus Terminal (ออก)
Nagano Station (ถึง)
Zenkoji Daimon (ถึง)
Hotel Kokusai 21 (ถึง)
×
×
×
×
×
6:45
7:55
8:55
9:55
10:55
12:15
14:15
15:45
16:45
17:45
18:45
19:45
20:45
21:45
23:35
10:28
11:38
12:38
13:38
14:38
15:58
17:58
19:28
20:28
21:28
22:28
23:28
0:28
1:28
5:08
10:35
11:45
12:45
13:45
14:45
16:05
18:05
19:35
20:35
5:15
10:38
11:48
12:48
13:48
14:48
16:08
18:08
19:38
20:38
5:18

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

เกี่ยวกับสถานะการเดินรถ:

(✓) = ให้บริการตามปกติ

(×) = ยกเลิกการเดินรถ

 

รถบัสเส้นทางนี้สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ถึง 1 เดือน

ขากลับ

ไปชินจูกุ
ตารางเวลา
แผนที่
สถานะการเดินรถ
Hotel Kokusai 21 (ออก)
Nagano Station (ออก)
Shinjuku Expressway Bus Terminal (ถึง)
×
×
×
×
×
13:48
14:51
15:51
17:01
17:51
18:51
4:30
5:30
6:30
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:10
18:00
19:00
8:56
9:26
10:11
10:41
11:41
12:41
13:41
15:41
16:41
17:41
18:47
19:47
20:57
21:47
22:47

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

 

เกี่ยวกับสถานะการเดินรถ:

(✓) = ให้บริการตามปกติ

(×) = ยกเลิกการเดินรถ

 

รถบัสเส้นทางนี้สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ถึง 1 เดือน