รถบัสด่วน นากาโนะ

ชินจูกุ

นากาโนะ

Outward

To นากาโนะ
[ ชินจูกุ → นากาโนะ ]
Timetable
MAP
Shinjuku Expressway Bus Terminal (dep.)
-
Nagano Sta. (arr.)
Zenkoji Daimon (arr.)
Hotel Kokusai 21 (arr.)
6:45
7:55
8:55
9:55
10:55
12:45
14:15
15:45
16:45
17:45
18:45
19:45
20:45
21:45
23:35
10:28
11:38
12:38
13:38
14:38
16:28
17:58
19:28
20:28
21:28
22:28
23:28
0:28
1:28
5:08
10:35
11:45
12:45
13:45
14:45
16:35
18:05
19:35
20:35
5:15
10:38
11:48
12:48
13:48
14:48
16:38
18:08
19:38
20:38
5:18

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวรถบัสที่ออกจาก Shinjuku รอบ 10:55, 12:45, 17:45, 19:45 และ 23:35 น. (ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. ไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม)

Homeward

To ชินจูกุ
[ นากาโนะ → ชินจูกุ ]
Timetable
MAP

Zenkoji Daimon (dep.)
Hotel Kokusai 21 (dep.)
Nagano Sta. (dep.)
-
Shinjuku Expressway Bus Terminal (arr.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7:40
8:40
9:40
11:40
12:40
13:40
14:46
15:46
16:56
17:46
19:16
7:48
8:48
9:48
11:48
12:48
13:48
14:51
15:51
17:01
17:51
19:21
4:30
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:10
18:00
19:30
8:56
9:26
9:41
10:11
10:41
11:11
11:41
12:41
13:41
15:41
16:41
17:41
18:47
19:47
20:57
21:47
23:17

(■)= ให้บริการเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวรถบัสที่ออกจาก Nagano รอบ 6:30, 9:00, 12:00, 18:00 และ 19:30 น. (ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. ไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม)