รถบัสด่วน นากาโนะ

ชินจูกุ

นากาโนะ

ขาไป

ไปนากาโนะ
ตารางเวลา
แผนที่
Service Date
Shinjuku Expressway Bus Terminal (dep.)
Nagano Sta. (arr.)
Zenkoji Daimon (arr.)
Hotel Kokusai 21 (arr.)
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
6:45
7:55
8:55
9:55
10:55
12:45
14:15
15:45
16:45
17:45
18:45
19:45
20:45
21:45
23:35
10:28
11:38
12:38
13:38
14:38
16:28
17:58
19:28
20:28
21:28
22:28
23:28
0:28
1:28
5:08
10:35
11:45
12:45
13:45
14:45
16:35
18:05
19:35
20:35
5:15
10:38
11:48
12:48
13:48
14:48
16:38
18:08
19:38
20:38
5:18

ขากลับ

ไปชินจูกุ
ตารางเวลา
แผนที่
Service Date
-
Zenkoji Daimon (dep.)
Hotel Kokusai 21 (dep.)
Nagano Sta. (dep.)
Shinjuku Expressway Bus Terminal (arr.)
daily
daily
Sat only
daily
daily
Sat only
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
daily
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7:40
8:40
9:40
11:40
12:40
13:40
14:46
15:46
16:56
7:48
8:48
9:48
11:48
12:48
13:48
14:51
15:51
17:01
4:30
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:10
8:56
9:26
9:41
10:11
10:41
11:11
11:41
12:41
13:41
15:41
16:41
17:41
18:47
19:47
20:57