รถบัสธรรมดา ยอดเขาโนริคุระ (ทาทามิไดระ)

ฮิรายุออนเซ็น

ยอดเขาโนริคุระ (ทาทามิไดระ)

กำหนดตารางเดินรถ
สภาพอากาศ
ท้องฟ้าแจ่มใส
ฟ้าครึ้ม/ฝนตก
ยังไม่ประกาศ - 22 ส.ค.
23 ส.ค. - 17 ต.ค.
18 -31 ต.ค.
วันธรรมดา
เสาร์-อาทิตย์
วันธรรมดา
เสาร์-อาทิตย์
ตารางเวลา
[ A ]

ขาไป

ไปยอดเขาโนริคุระ (ทาทามิไดระ)
ตารางเวลา
แผนที่

HO-37 Hirayu Onsen
H-32 Honoki Daira
N-42 Mt. Norikura (Tatamidaira)
6:40
7:40
8:40
9:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
6:55
7:25
7:55
8:25
8:55
9:25
9:55
10:25
10:55
11:25
11:55
12:55
13:25
13:55
14:25
14:55
15:25
15:55
7:40
8:10
8:40
9:10
9:40
10:10
10:40
11:10
11:40
12:10
12:40
13:40
14:10
14:40
15:10
15:40
16:10
16:40

ขากลับ

ไปฮิรายุออนเซ็น
ตารางเวลา
แผนที่

N-42 Mt. Norikura (Tatamidaira)
H-32 Honoki Daira ※
HO-37 Hirayu Onsen
7:50
8:20
8:50
9:20
9:50
10:20
10:50
11:50
12:20
12:50
13:20
13:50
14:20
14:50
15:20
15:50
16:20
16:50
8:35
9:05
9:35
10:05
10:35
11:05
11:35
12:35
13:05
13:35
14:05
14:35
15:05
15:35
16:05
16:35
17:05
17:35
8:50
9:50
10:50
11:50
12:50
13:50
14:50
15:50
16:50
17:50

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(※) = จอดให้ลงรถเท่านั้น

 

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการเดินรถ เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถดูอัพเดตล่าสุดได้ที่นี่

ตารางเวลา
[ B ]

ขาไป

ไปยอดเขาโนริคุระ (ทาทามิไดระ)
ตารางเวลา
แผนที่

HO-37 Hirayu Onsen
H-32 Honoki Daira
N-42 Mt. Norikura (Tatamidaira)
6:40
7:40
8:40
9:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
6:55
7:55
8:55
9:55
10:55
11:55
12:55
13:55
14:55
15:55
7:40
8:40
9:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
16:40

ขากลับ

ไปฮิรายุออนเซ็น
ตารางเวลา
แผนที่

N-42 Mt. Norikura (Tatamidaira)
H-32 Honoki Daira ※
HO-37 Hirayu Onsen
7:50
8:50
9:50
10:50
11:50
12:50
13:50
14:50
15:50
16:50
8:35
9:35
10:35
11:35
12:35
13:35
14:35
15:35
16:35
17:35
8:50
9:50
10:50
11:50
12:50
13:50
14:50
15:50
16:50
17:50

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(※) = จอดให้ลงรถเท่านั้น

 

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการเดินรถ เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถดูอัพเดตล่าสุดได้ที่นี่

ตารางเวลา
[ C ]

ขาไป

ไปยอดเขาโนริคุระ (ทาทามิไดระ)
ตารางเวลา
แผนที่

HO-37 Hirayu Onsen
H-32 Honoki Daira
N-42 Mt. Norikura (Tatamidaira)
6:40
8:40
9:40
11:40
13:40
15:40
6:55
8:55
9:55
11:55
13:55
15:55
7:40
9:40
10:40
12:40
14:40
16:40

ขากลับ

ไปฮิรายุออนเซ็น
ตารางเวลา
แผนที่

N-42 Mt. Norikura (Tatamidaira)
H-32 Honoki Daira ※
HO-37 Hirayu Onsen
7:50
9:50
11:50
13:50
15:50
16:50
8:35
10:35
12:35
14:35
16:35
17:35
8:50
10:50
12:50
14:50
16:50
17:50

ตารางเวลารถบัสด้านบนแสดงเฉพาะป้ายรถบัสหลักเท่านั้น

(※) = จอดให้ลงรถเท่านั้น

 

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการเดินรถ เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถดูอัพเดตล่าสุดได้ที่นี่