รถบัสธรรมดา ยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)

ที่ราบสูงโนริคุระ

ยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)

Schedule
สภาพอากาศ
ท้องฟ้าแจ่มใส
เมฆมาก | ฝนตก
ตารางเวลารถบัส
[ A ]

ขาไป

ไปยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)
[ ที่ราบสูงโนริคุระ → ยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ) ]
ตารางเวลารถบัส
แผนที่
ตารางเดินรถ
N-29 Norikura Kogen Tourist Information Center
N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
6:10
7:00
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:30
7:00
7:50
8:50
9:50
10:20
10:50
11:50
12:50
13:50
14:50
16:20

(▲) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย.
・ในวันที่ 30 ส.ค. 2020 จะมีการจัดงาน “Mountain Cycling in Norikura” จึงจะหยุดให้บริการถบัสทุกรอบที่ออกจากศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวโนริคุระ (N-29) จนถึงเวลา 12:00 น.
・หากพยากรณ์อากาศเวลา 12:00 น. ของวันก่อนหน้าประกาศว่าวันถัดไปมีความเป็นไปได้ที่ฝนจะตกมากกว่า 40% ระหว่างเวลา 6:00 -12:00 น. รถบัสจะวิ่งให้บริการโดยใช้ตารางเวลา B
・หากมีการยกเลิกรถบัสจนถึง 14:00 น. รถบัสรอบที่เหลือของวันก็จะถูกยกเลิกด้วย

ขากลับ

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
[ ยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ) → ที่ราบสูงโนริคุระ ]
ตารางเวลารถบัส
แผนที่
ตารางเดินรถ
N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
N-29 Norikura Kogen Tourist Information Center
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
7:10
8:05
9:05
10:05
11:05
12:05
13:05
14:05
15:05
16:05
16:30
17:05
8:00
8:55
9:55
10:55
11:55
12:55
13:55
14:55
15:55
16:55
17:20
17:55

(▲) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย.
(◆) = ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 1 – 11 ต.ค.

・ในวันที่ 30 ส.ค. 2020 จะมีการจัดงาน “Mountain Cycling in Norikura” จึงจะหยุดให้บริการถบัสทุกรอบที่ออกจากศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวโนริคุระ (N-29) จนถึงเวลา 12:00 น.
・หากพยากรณ์อากาศเวลา 12:00 น. ของวันก่อนหน้าประกาศว่าวันถัดไปมีความเป็นไปได้ที่ฝนจะตกมากกว่า 40% ระหว่างเวลา 6:00 -12:00 น. รถบัสจะวิ่งให้บริการโดยใช้ตารางเวลา B
・หากมีการยกเลิกรถบัสจนถึง 14:00 น. รถบัสรอบที่เหลือของวันก็จะถูกยกเลิกด้วย

ตารางเวลารถบัส
[ B ]

ขาไป

ไปยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)
[ ที่ราบสูงโนริคุระ → ยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ) ]
ตารางเวลารถบัส
แผนที่
ตารางเดินรถ
N-29 Norikura Kogen Tourist Information Center
N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
6:10
7:00
8:00
10:00
12:00
14:00
15:30
7:00
7:50
8:50
10:50
12:50
14:50
16:20

(▲)= ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย.
(◆)= ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 1 – 11 ต.ค.

・ในวันที่ 30 ส.ค. 2020 จะมีการจัดงาน “Mountain Cycling in Norikura” จึงจะหยุดให้บริการถบัสทุกรอบที่ออกจากศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวโนริคุระ (N-29) จนถึงเวลา 12:00 น.
・หากพยากรณ์อากาศเวลา 12:00 น. ของวันก่อนหน้าประกาศว่าวันถัดไปมีความเป็นไปได้ที่ฝนจะตกมากกว่า 40% ระหว่างเวลา 6:00 -12:00 น. รถบัสจะวิ่งให้บริการโดยใช้ตารางเวลา B
・หากมีการยกเลิกรถบัสจนถึง 14:00 น. รถบัสรอบที่เหลือของวันก็จะถูกยกเลิกด้วย

ขากลับ

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
[ ยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ) → ที่ราบสูงโนริคุระ ]
ตารางเวลารถบัส
แผนที่
ตารางเดินรถ
N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
N-29 Norikura Kogen Tourist Information Center
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
7:10
8:05
9:05
11:05
13:05
15:05
16:30
17:05
8:00
8:55
9:55
11:55
13:55
15:55
17:20
17:55

(▲)= ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย.
(◆)= ให้บริการเฉพาะระหว่างวันที่ 1 – 11 ต.ค.

・ในวันที่ 30 ส.ค. 2020 จะมีการจัดงาน “Mountain Cycling in Norikura” จึงจะหยุดให้บริการถบัสทุกรอบที่ออกจากศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวโนริคุระ (N-29) จนถึงเวลา 12:00 น.
・หากพยากรณ์อากาศเวลา 12:00 น. ของวันก่อนหน้าประกาศว่าวันถัดไปมีความเป็นไปได้ที่ฝนจะตกมากกว่า 40% ระหว่างเวลา 6:00 -12:00 น. รถบัสจะวิ่งให้บริการโดยใช้ตารางเวลา B
・หากมีการยกเลิกรถบัสจนถึง 14:00 น. รถบัสรอบที่เหลือของวันก็จะถูกยกเลิกด้วย

ตารางเวลารถบัส
[ C ]

ขาไป

ไปยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ)
[ ที่ราบสูงโนริคุระ → ยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ) ]
ตารางเวลารถบัส
แผนที่
ตารางเดินรถ
N-29 Norikura Kogen Tourist Information Center
N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
7:00
8:00
10:00
12:00
14:00
15:30
7:50
8:50
10:50
12:50
14:50
16:20

・หากมีการยกเลิกรถบัสจนถึง 14:00 น. รถบัสรอบที่เหลือของวันก็จะถูกยกเลิกด้วย
・รถบัสจะไม่วิ่งให้บริการ หากประเมินแล้วว่าเส้นทางไม่ปลอดภัยเพียงพอ เช่นสภาพอากาศเลวร้าย หิมะตกหนัก หรือถนนปกคลุมด้วยหิมะ เป็นต้น

ขากลับ

ไปที่ราบสูงโนริคุระ
[ ยอดเขาโนริคุระ (ทาตามิไดระ) → ที่ราบสูงโนริคุระ ]
ตารางเวลารถบัส
แผนที่
ตารางเดินรถ
N-42 Mt.Norikura Mountain Top (Tatamidaira)
N-29 Norikura Kogen Tourist Information Center
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
8:05
9:05
11:05
13:05
15:05
16:30
8:55
9:55
11:55
13:55
15:55
17:20

・หากมีการยกเลิกรถบัสจนถึง 14:00 น. รถบัสรอบที่เหลือของวันก็จะถูกยกเลิกด้วย
・รถบัสจะไม่วิ่งให้บริการ หากประเมินแล้วว่าเส้นทางไม่ปลอดภัยเพียงพอ เช่นสภาพอากาศเลวร้าย หิมะตกหนัก หรือถนนปกคลุมด้วยหิมะ เป็นต้น